Handtekeningen

Doe net als de meer dan 160 onderstaande personen en teken deze petitie! Uw handtekening verschijnt dan (na bevestiging via e-mail) onderaan deze pagina samen met 5942 anderen.

Johan Braeckman, hoogleraar filosofie, UGent
Jurgen Slembrouck, vrijzinnige dienst Universiteit Antwerpen
Wim Distelmans, hoogleraar palliatieve geneeskunde Vrije Universiteit Brussel
Manu Keirse, emeritus hoogleraar verliesverwerking, Faculteit geneeskunde KU Leuven
Rick de Leeuw, zanger/schrijver
Maridi Aerts, gastroenteroloog, LEIFarts UZ Brussel
Jean-Paul Alexander, anesthesist-intensivist, LEIFarts
Luk Alloo, reporter
Meyrem Almaci, Groen
Els Ampe, volksvertegenwoordiger
Bert Anciaux, Senator
Corinne Assenheimer, vrijzinnig moreel consulent
Kurt Audenaert, hoogleraar Psychiatrie UGent
Catherine Baillon, psychologe
Tom Balthazar, hoofddocent gezondheidsrecht Universiteit Gent
Sabien Bauwens, psychologe
Willem Betz, emeritus prof. Dr. geneeskunde, Vrije Universiteit Brussel
Kristel Beyens, hoogleraar in de Criminologie VUB
Ingo Beyer, professor voor Geriatrie, Vrije Universiteit Brussel
Stefaan Blancke, Dr. in de Wijsbegeerte, Universiteit Gent
Warre Borgmans, toneelspeler
Georges Bouckaert, arts
Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof, Gent
Areski Boumendil, huisarts en LEIFarts
Jamal Boukhriss, acteur
Ann Brusseel, Vlaams Volksvertegenwoordiger en Senator
Marc Buelens, psycholoog, Emeritus Professor of Management Vlerick Business School
Christophe Busch, criminoloog
Franky Bussche, directeur Studie en Onderzoek deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
Hendrik Cammu, hoogleraar Gynecologie VUB
Lydia Chagoll, cineaste, doctor honoris causa mensenrechten VUB
Tom Claes, Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, Universiteit Gent
Veerle Claus-De Wit
Eveline Clemmen, psychologe
Eric Corijn, hoogleraar VUB
Gustaaf Cornelis, wetenschapsethicus VUB en Universiteit Antwerpen
Peter Cremers, journalist
Luc Crevits, neuropsychiater, ereprofessor UGent
John Crombez, voorzitter sp.a
Ellen Daly, master lichamelijke opvoeding en gezondheidsvoorlichting, coördinator Cédric Hèleinstituut
Walter De Bondt, ere gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Monica De Coninck, Federaal parlementslid sp.a
Peter De Deyn, hoogleraar Neurologie
Annelies De Grauwe, verpleegkundige UZ Brussel
Etienne De Groot, arts en jurist, em. prof. dr.
Jean-Jacques De Gucht, gemeenschapssenator en Vlaams parlementslid
Marc De Hert, psychiater, professor, UPC KU Leuven campus Kortenberg
Paul De Hert, professor (mensenrechten), VUB
Inge De Hertogh, coördinator Forum Palliatieve Zorg
Magali De Jonghe, vrijzinnig humanistisch consulent deMens.nu – UVV vzw; bestuurder LEIF West-Vlaanderen
Gert De Nutte, algemeen coördinator Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging vzw
Dirk De Ridder, gewoon hoogleraar neurochirurgie, University of Otago, Nieuw-Zeeland
Jacinta De Roeck, gewezen senator
Ludo De Roo, huisarts/LEIFarts
Carl De Strycker, Directeur Poëziecentrum vzw
Petra De Sutter, hoogleraar UGent, hoofd afdeling Reproductieve Geneeskunde UZ Gent
Jan Willem De Waele, neuropsychiater
Frank Declercq, huisarts, CRA, palliatief zorgarts, LEIFarts
Peter Deconinck, em. Prof. VUB, kinderchirurgie
Anne Dedry, federaal parlementslid Groen
Kurt Defrancq, acteur/universiteit Gent
Sten Delvaux, klinisch psycholoog
Michel Deneyer, hoogleraar Medische Ethiek en deontologie, VUB
Yves Desmet, journalist
Paul Destrooper, coördinator, docent en begeleider levenseindezorg en beslissingen
Maya Detiège, Federaal parlementslid
Dirk Devroey, professor Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Chronische Zorg VUB
Caroline Devynck, criminoloog
Thaïs Distelmans,  klinisch psycholoog CAW Brussel / Team Begeleiding
Kleo Dubois, master pedagogische wetenschappen, coördinator Cédric Hèleinstituut
Alain Dupont,  internist-klinisch farmacoloog, pro-decaan Faculteit Geneeskunde & Farmacie, VUB, diensthoofd Klinische Farmacologie & Farmacotherapie, UZ Brussel
Wouter Duyck, voorzitter opleiding psychologie Universiteit Gent
Fikry El Azzouzi, auteur
Sebastiaan Engelborghs, neuroloog en hoogleraar neurowetenschappen Universiteit Antwerpen
Marleen Finoulst, arts-journalist, hoofdredacteur Knack-Bodytalk
Frans Gentils, beeldend kunstenaar
Robert Gosselin, radioloog UGent
Manon Gutwirth, advocate balie Gent
Estelle Hanard, klinisch psychologe – criminologe VUB
Piet Hoebeke, hoogleraar Urologie, decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent, ten persoonlijke titel
Reinier Hueting, huisarts/LEIFarts
Eva Jacobs, master vergelijkende cultuurwetenschappen, coördinator Cédric Hèleinstituut
Karin Jiroflée, volksvertegenwoordiger sp.a
Kamagurka (Luc Zeebroek), kunstenaar
Anne-France Ketelaer, algemeen directeur deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
Patrick Lacor, arts
Jan Lamote, professor VUB, diensthoofd Chirurgie UZ Brussel
Tom Lanoye, schrijver
Jeannine Leduc, gewezen senator, mede ontwerper en indiener van de Euthanasiewet
Christophe Lemmens, gastprofessor Universiteit Antwerpen, advokaat
Inge Liebaers, Prof. Emeritus VUB
Chris Lomme, actrice
Anna Luyten, docent en onderzoeker KASK, schrijver
Michel Magits, emeritus hoogleraar VUB
Tony Mary, oud gedelegeerd bestuurder VRT
Frieda Matthys, prof Psychiatrie VUB – diensthoofd Psychiatrie UZ Brussel
Michel Maus, professor Fiscaal recht VUB
Peter Mertens, auteur, voorzitter PVDA
Maarten Moens, neurochirurgie UZ Brussel en professor VUB
Eric Mortier, arts, gewoon hoogleraar UGent
Freddy Mortier, voorzitter deMens.nu – Unie Vrijzinnige Verenigingen vzw
Guy Mortier, gewezen hoofdredacteur Humo
Marc Noppen, gedelegeerd bestuurder UZ Brussel en docent VUB
Caroline Pauwels, rector Vrije Universiteit Brussel
François Pauwels, huisarts, LEIFarts
Guido Pennings, hoogleraar Ugent, Bioethics Institute Ghent
Jan Poelaert, professor VUB, diensthoofd anesthesiologie en perioperatieve geneeskunde UZ Brussel
Luc Proot, chirurg, LEIFarts
Frank Raes, sportjournalist VRT
Isabelle Rasschaert, huisarts
Colette Raymakers, voorzitter Netwerk Levenseinde Zuid Oost Vlaanderen
Elke Roex, schepen Anderlecht
Gwendolyn Rutten, voorzitster Open VLD
Tom Schoepen, LEIF sympathisant
Frank Schweitser, hoofdverpleegkundige palliatieve zorg, moraalfilosoof
Paula Semer, voormalig TV-producer
Patrick Simons, huisarts, palliatief arts en LEIFarts
Elke Sleurs, arts-specialist en Vlaams Volksvertegenwoordiger
Kris Smet, voormalig VRT journaliste
Jan Snacken, psychiater, professor VUB, diensthoofd psychiatrie Sint Pietersziekenhuis Brussel
Sonja Snacken, professor Criminologie en vice-rector Vrije Universiteit Brussel
Jeremy Stefens, Jurist Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Open VLD
Johan Stuy, hoogleraar Wijsbegeerte en Ethiek, Vrije Universiteit Brussel
Marleen Temmerman, buitengewoon hoogleraar, Faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen, UGent
Lieve Thienpont, psychiater
Simon Van Belle, hoogleraar Medische Oncologie, UGent
Jean Paul Van Bendegem, filosoof Vrije Universiteit Brussel
Gerlant Van Berlaer, spoed- en kinderarts
Christine Van Broeckhoven, professor Universiteit Antwerpen
Carina Van Cauter, federaal parlementslid
Philippe Van Cauwenberghe, psychiater
Vicky Van de velde, psycholoog
Jutte van der Werff ten Bosch, kinder hemato-oncoloog UZ Brussel, professor VUB
Wim Van Daele, psychiater
Kris Van de Gaer, stafmedewerker LEIF/ULteam
Hannie Van den Bilcke, LEIFconsulent, coördinator Brusselse Expertise Levenseinde (Br.E.L.)
Dirk Van Duppen, huisarts Geneeskunde voor het Volk
Kurt Van Eeghem, journalist-presentator
Mario Van Essche, voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging vzw
Eddy Van Gelder, voorzitter Raad van Bestuur Vrije Universiteit Brussel
Marina Van Haeren, gewezen algemeen directeur deMens.nu en voorzitter Humanistisch Verbond Brussels Gewest
Bart Van Kerkhove, docent wetenschapsfilosofie Vrije Universiteit Brussel en UHasselt
Stefan Van Muylem, psychiater, ULteam
André Van Steirteghem, emeritus VUB, ereconsulent Centrum Reproductieve Geneeskunde UZ Brussel
Vera Van Velthoven, professor VUB, diensthoofd neurochirurgie UZ Brussel
Linde Vande Casteele, stafmedewerker LEIF
Lieve Vande Putte, (huis)arts verbonden aan het supportief dagcentrum TOPAZ
Nathalie Vanderbruggen, psychiater-psychotherapeut
Eric Vandevelde, gynaecoloog, LEIFarts
Patrik Vankrunkelsven, docent Huisartsgeneeskunde, KU Leuven
Myriam Vanlerberghe, gewezen senator en mede-indiener van de euthanasatiewet
Ria Vanschoenwinkel, directeur verpleeg- en vroedkunde, UZ Brussel
Thierry Vansweevelt, Universiteit Antwerpen
Annelies Verachtert, Master Sociaal Werk, coördinator Cédric Hèleinstituut
Bea Verbeeck, psychiater-psychotherapeut, LEIFarts, ULteam
Mieke Verdin, actrice/theatermaakster
Dirk Verhofstadt, Professor, Universiteit Gent
Jan Verplaetse, moraalfilosoof Universiteit Gent
Walter Verraes, emeritus gewoon hoogleraar biologie
Marieke Vervoort, viervoudig paralympisch kampioen
Angelique Verzelen, klinisch psycholoog/gedragstherapeut
Gaby Vonken, Huisarts en LEIFarts
Ann Weckx, scenograaf/kostuumontwerpster
Pat Wyffels, huisarts en schrijver van De LEIFarts
Sumio Yoshimi, LEIFarts, CRA in diverse woonzorgcentra
Walter Zinzen, ex-VRT-journalist

Teken de petitie!

Volgende 5942 personen hebben meegetekend:

Bart De Veylder, Lieve Janssen, Robert Callens, Yannick Verschraegen, Pierre Plum, Herman Vansynghel, Foubert Dirk, Alain Olivier, Pol Van Elzen, pr@standata.xyz pr@standata.xyz, Hedwige Van Hoecke, Jacques Wustefeld, Ciske Aneca, Maud Bekaert, Kristina Debusscher, brigitte elen, Hilde Vanderheyden, astrid vereecken, MARIA MOESKOPS, Hans Van Hoyweghen, Johan Slabbynck, frans vervliet, sonja withofs, Elisabeth Schacht, Ria Claes, Johan Vanhee, Thibaut Taminiau, Sofie Cuipers, Kristof Van Laeken, Bernadette Bracke, Luc Van de Velden, Chantal DUYCK, Caroline Steyls, C DG, Jan Van Den Berghe, Dries Vanwynsberghe, Monique Vander Stockt, Liesbeth Willems, Kees de Leng, KOERT IMPENS, Nadine Ceulemans, Anaïs Stals, Bram Theys, Ruth Van Dessel, Sigrid de Wolf, Ariane De Kezel, Greet Vanderheyden , Cynthia Wadin, Berlinda Verhelst , Martine Vogelsang, Christelle Belaey , Herlinde Leyssens, Denise Van der Herten, Anke Meulemans, Paul De Wolf, Hilde Van den bergh, Josee Severijns, Karine Machiels, Ilse Vandenbulcke , ferre willems , Paul Vissers, Jan Schaeken, Tilly Vetters, Marijke Robbens, Jesse Fransen, Myriam Pollie, Ellis Apers, Mieke De Meester, Yori Coppens, Sam Keppens, Ronny Sevens, Geert Bogaert, Johan Van Cauwenberghe , Wilfried Stienaers , Michèle Van Laethem, Magda Van Nuffelen, Richard Fitzgerald, Jeannine Caroline Van Eycken, Martine Emma Van Eycken, Katrien De Clerck, Anne Tielemans, Jeanine Depauw, Luc Van den Berge, Marleen Niemegeers, Katrien Claeys, Franswa Vergucht, martin de backer, Rita Crombez, Lieve Ampe, Johan Van de Putte, Inge Van ranst, Eric Hindryckx, Sven D'Hollander, Anne Marie Demeester, Martine Cauwberghs, Hilde Buyse, Ingrid De Roover, kristien bulens, Cindy Van Esch, Walter Vanbrussel, Monique Verhaeghe, Nicole Petré, Myriam Vreys, Shana Dekeyser, Luc Meys, Linda Verbist, Mieke Wouters, Kris Puttevils , Marleen Ombelets, Sofie Wuyts, Christine De troy, Ann Bellon, Greta Nackaerts, Betty Vanaudenhove , Els Houblon, Inge Roosen, Jozefien Hunin, Sonia Florquin , Manon Notebaert, Veronique Beckx, Katrien Bryon, Petronella Maes, Myriam De Smet, Isabelle Descamps, EMY Frank Van Reck, Rit Lembrechts, Goedele Vandersloten, Yvette Beck, Filip Vancoppenolle, Yvette Beck, Véronique Monserez, Marleen Schallenbergh, Isabek Gabriels , Linda Verbist, Chloë Pauwels, Martine Blondeel, Anja Jacobs, Frank Simons, Frederik Ducuroir, Helene Noens, Carine Luyten, Daniel CLEMENS , Betty Minne, Anne Van Roy , Marc Wauters, Christel Vanhoutvinck, Leen Hellinckx , Pierre De Hertog, Mia Polleunis, Sofie De Hondt, Chrissie Alloin, Anne De Vester, Ruud van Puijenbroek, Nike Dehaene, Carla Maeyens, Ilse Everaert, Erna Driesmans , Peter Van Goubergen, Floor Verhamme, aloïs van huyck, Myriam Wouters, Joke Dondeyne, Tino Nauwelaerts, John Raes, Myriam Steeno, Guido Germeijs , Els Cottyn, Simone Rosiers, Jan Van Meulder, Franci Larondelle , Joke Nuyts, Lutgarde Peeters, Chris Rosiers , Elke Tweepenninckx, Koen Verhofstadt, Céline Martin, Marita Biesmans, Hilde Brems, Ingrid Bruggeman, Tania Segers, Anne Vanhalewijck , Nicolas Gerhard, Dora Standaert, Lucia Vandeput, Eric PAQUES, BART SCHIETTECATTE, Moniek Struelens, Karen ChoreoAtelier, Ingrid Van gaal, philippe van daele, Hadewijch Afschrift , Ann Maes, Barbara Bruynseels , Irene Bates, Mirèse Vandersteegen, Nele Jaques, Anne Martine Humblet, Kris Kenis, Michaël Pleumeekers , Liesbeth Teugels, Ingrid Van de vreken, Joke Talloen, Ann Franquet, julie degrieck, Maria Verluyten , Bart Denys , Marijke Gets, Marijke Schout, Christel Ceyssens, Kevelaerts Herwig, Carolina Dai, German Nys, josie vandenreyt, Ilse Geeraerts, Katelijn Van Moere, Veronique Wese, Koen Verbeeck, Mark Carlier , Sonia Krahy, David Marote, Myriam De Jaegere, Lien De Rijdt, Lu Van hove, Sylvie De Thandt , Carl Soens, Carina De Beukelaer, Ans Vroom, Bie Loones, Bieke Verduyn, Marjan Florizoone, Mieke Vlaemynck, Hilde Frateur, Jet De Laet, Marieke Van Coppenolle, Mieke De Vrij, Sarah Perrault, Monique Triest, Yvette Dick, Els De Meulder, Willy Van Geert, Annelies Noar, Steffj Desmet , Dominique Sucaet, Lea Verlinden, Zita Adams, An Bruloot, Peter Degryse, Peter De cock , Johan De meyere, Els Nagels, betty bracke, Carine Vercleyen , Sofia Dedeurwaerder , Jo Dirix, Kika Daenekindt, Gerry De Mol, Chantal Steurbaut, Carla Laureys , sien gryspeerdt, Stef Craps, Eleonora Celie, Myriam De Smet, Luc Vandierendonck , André de Coster, Patrick Van Eynde, marleen dickel, Annick Pascual, Leen Lowet, Nancy Mertens, Ingrid Depoorter, Tessa Martens, Annick VanSimaey, Vera Doheyn, Christiane Boutens, Barbara Beyens, Blanche Broda, Sofie De Lameillieure, Dominic Verstraete , Line Serranne, Beatrijs Van Eyck, Frida Van der Eecken, Joseph COULON, Stefaan Herman, Herlinde Gysel , Dominique Stas, Nicole De Keyser, Dirk Hennebel, Ilse horemans, Johannes De meyer, Barbara Elias, martine linthout, Katrien Lagrou, raf Stroobants, Anouk Debruyne, Sébastien De Kimpe, Isabelle Verheyen, Joannes Jacobs, Rita Vandenbosch, Chris Casteele, Gilles Facon, Hilde Carens, jenny deronne, Severine Beeckman, francine buijze, Luc Demeyere, Linda Amerlinck, Bart Schepens, Dora Nys, Lieve Van den Eeckhout, MICHEL AERTS , Vanessa Lissens, Bob Hoeyberghs, Peggy Engrie, Tim Vanhecke, Tanya Terheggen , Julie Peeters, Carole Benijts, Lieven De Bondt , Anneleen Van Tendeloo, Patrick Peters, Dirk Braeckman, Anne-Marie De Buysscher, Eliane Van den Ende, marina vanderborght, Rita Vandecasteele, Heidi Hallaert , Derkje Van der Elst, Mario Hebbelinck, Lieve Smekens, marc steenhaut, Tilly De Maesschalck, Tatiana De Wée, Raf Janssens, Barbara Fierens , Stefanie Depreitere, Frank Hermans , Christophe Fierens , riego de winne , Diana Van Strijdonck, Anne Claeys, Inge Vanderbekd, Christine Zwertvaegher , Janne Robberecht, Hubert Van Kerkhoven, Tessa Thyssen, Paul Claeys, Kasper Van Heddegem, Lea Hillen, Alfons Deley, Saskia Verreycken, Hanne Paredis, Jan De Groote, Emmy Verschueren, Ingrid D'Olieslager , Katrien Nuyttens , Luc Van Der Heyden, Annemie Van Looy , jihan de coker, Patricia Duwyn, Roger Tasseel, Ina Depuydt, Etienne Carrette, chris van der Steen, Monique Callens, Marie Meeusen, Annemie Tyttens, Leen Cools, Bart Bonnaerens, Stephen Dhondt, Harry van Haute, Karin Schubert , Martha Meeze, Hugo Dirks, Brigitte De cock, marijke Dehuvyne, Aaron Van de Riet , Rino Sokol, Sarah Gatzen, Erik Van Malder, Ludo Meulemans, Caroline Wuyts , Alessandra Ruyten, Tamara Vanhaelemeersch, Kathy Henderickx, Rita Supeene, Therese Van der heyden, Jan Van Caeyzeele, Tinneke De Cock, Bernadette Van Gucht, Dimitri Sleeckx, Cindy Kessels, Vera Lochy, Chris Jacobs, Sabine Van Overmeire, Gwen Coessens, Ivan Hermans, Lieve Bogaert, Marina Reygaerts, Ronny Vandervee, Gerda Levens, Maarten Henkens, nancy kinget, Carla Sleutel , Ron Cornet, Lotte Vergauwen, Lieve Verstraelen, Agnes Corbesier, Christa Verdeyen , Philip De Mesure, Leen Antheunis , Sim De Bruyn, Evelien Holvoet , Didier Wijnants, Gerda Ivens, Aline Meerbergen, Mireille Borremans, Sabrina Prieus, Riet Steel, Erika Coene, Dries Dekocker, Philippe Proost, Annick Selleslagh, luc coussens, Dries Van den Bulcke, resi Peleman, JEAN BUTS, Sonja De Spiegeleire , Yvette Raes, Frederik Van der Linden, tom wouters, Wouter Van Gelder , Saskia Goossens , Lieve Van Cleemput , Ria Thys, Piet Crabbé, Koert Debyser, Brigitte van Wees , Trees Vandecandelaere, Frie Gils, Belle Claus , Elze Marijn, Etienne Relens, Karel Algoed, nicole vertessen, Lode Willaert, Eric Bracke, gerarda schuurmans, patrick Coenen, Johan Demets, Xavier Dewulf , Jef Jacobs, Frieda Lardinois, Ronald De Preter, Christel Geelen, David Leben, Marleen Beck, Jacques De Vriese, Eric Rinckhout, Willy Marien, Marly Wailly , Paul Staes, Lieve Goossens, Carla Muyshondt, Jan Van Doorslaer, Frans Geys, Marleen Cassiers, Anne De Gheselle , Georges Aerts, Greet Somers, Renate Maes, Natasja Rawoens, Katrien Van Damme, Sara Madder, Yves Verbandt, Armand De Coene, Ludo(vicus) Smedts, Siska Claessens, Godelieve Van de Wiele, Jeanine Vandendriessche , Lutgarde De Smet , Caroline Verté , Veerle Van Overmeire, Geert Van Wonterghem , Peggy Mertens, Carina Rutten , Dirk Coorde, Jony Verstappe, Nele Bal, Michel De Clercq, kristien claesen, Peter Van Walle, Ann Van Herreweghe, Claudine Deleu, Katrien Geltmeyer, paul goesaert, Annemie STRAUVEN , Chris Brackx, Katja Vanden Hautte, Lieve Bourgois, Erika Janssens , Jeanine Dams, Ben Dossaer, Kristine van elslander, Sophie Iungers, Ferre Carron, Kristina Van Cauteren, Veronique De Geyter, Herman Marginet, GERDA Tollenaere, Barbara Peeters , Daniella Geerts, Katrien Scheir, Benny Brys, Suzy Lievens, Jef Van Vinckenroye, Nadia Van den Bossche , NORY SCHOETERS, Paul Devocht, Hilda Dorissen, Karine Van den Bosch, Vicky Geboers, Christine Moorkens, Marleen Smaers, Ria Schulpen, Luk Beelaert, Stef Driezen, Kelly Van den Berghe, Tom Hannes, Yolente Roelens, Brigitte Wensch, Mieke De Cleen, Ilse Van der Elst, Josie Vandersmissen , Annick Autreve , Nancy Van Cutsem , Tanaquil Berto, Wim De temmerman, Rit Peeters, Joep van Muylder, Anne Demey , Fanny Hendrickx, Ronald Daul, stefan vandevorst, Marleen Van Ende, Giovanna Cassaro, Christine Jonckheer, Ingrid Hiltrop, Hilde Coudre, Evelien Vergote, Lucas Dirkx, Nathalie Nijs, JAN BLIECK, Sofie Debusschere, Peter Verhaeghe, Gerda Postelmans , Aaron Van Parys, Martine Immens, Dominique Osier, Hendrik Geurts, Vera Singelyn, Sara Bomans, Wendy Coryn, Ludo Versteijlen, Rudi Gielkens, dries vercruysse, ingrid van otterdijk, Arianne Rupprich, Hans Dresselaers , Inge Van Bakel, Eva Vinck, Mieke Goris, sabine bulcke, Frieda Joris, Elisabeth Cavens, Annemie Van Winckel, Mark Verstraete, Ann Priem, Herta De Smet, Ludo Hellinx , Rick Aerts, Bram Dhooghe, Kathleen Van Brempt, Piet Vanrobaeys, Greta Bergmans , Lieve Van Regemoorter, Mie Demin, marina ferré, Veerle Roosens, raymonde casteleyn, Katrien Meganck, Frans De Leeuw, Charlotte Steenhaute, Tony De Vries, Hanna Vandercammen, Katleen Verbeeck, Ira Vander Borght, Ruddy Doom, Dominique Baert, Sylvie Van sompel, Armand Courtois, Merel Baeten, Ann Marie Seys, Chris Van heddeghem, jacqueline rogmans, Sylvie Vandewalle, Christel Dudek, Kristel Van beeumen, Kristel Mendonck , Anne Schubert , Paula De Beule, Anke Helsen , Manu Herreman, Katrien Schoorens, Rebecca maes, Jo Baetens, Joseph Bultynck, Dina Braeckman, Nelly De Raeymaekers , Chris Lambrecht , frederike potié, Dominique De Bruyne , Patrick Marlier, Willy De Geest, Angelique Corné, Leen Van brantegem, Ingrid De Ridder, Annemie Van Caelenberg, Francois Brabands, walter de keyzer, anne de saegher, Francine Reusens, Fernanda Van Waes, Bart Willems, Lieve Tytgat, Etienne Van Melkebeke, Eveline De Bievre, Kimberly Dhont, Linda De Nys, Christine Van Sande, Daan Corneillie, Brigitte Smessaert, Jürgen Braeckevelt, Gilbert Janssens, Beatrice De Bruyn, Guido Linet, Mike De Hoon, Luc Pylyser, Annie Cardon, Sandy Van Altert, Martine De Corte, Veronique Goethals, Danny Weyts, Valeria Capaldi, Eddy De Munter, Patricia Coppens, Kathelijne Peremans, Rose_Anne Mesdag, Cecile Bos, Lutgarde Vangramberen, Rita Van Damme, Kim Van den Bulcke, Galle Nina, Mieke Retsin, Lydia Schuermans, Marlene Vandermeirch, Dietlinde Van den Putte, Michel De Grève, Christelle Van den Bossche, Paul Connehaye, Gerda Rosseel, jan Rombaut, Lut Vanmaele, Jolijn Van steenwinkel , Neda Nasrabadi , Gerry Scheys, Cindy Vandermeulen , Lise Vanden Bempt, Rita Smeyers, Ria Van Noyen, Antonella Porcelli, Sabine Sinnaeve, Ella Nevelsteen, HELGA VAN DRIEL, Dirk Bernaerts, Inneke Vercauteren, Thomas Paret, ella vandevyvere, martine praet, Mia Mortier, Liliane Pieters, Sabine Pays, Brenda Heekhout , Bart Teck, Caroline Lamote , Monda Coessens, Leen De Cock, Sabine Labiese , Fannie Braeckman, Nicole Aerts, Leen Berghman, Christel Paenhuysen, greta fiers, Daniella Henderyckx, Kate Verdickt, Sandrine Aspeslagh, William Vandenplassche , Nadine Vervaet, Yra Coppens, Nancy Vercauteren , Jan Tondeleir, Trees Vagenende, Danny De Meyer, Pia Dean, Glenn Van Biesen, Bart Vanbeselaere, Johan Aerts, Christine Szelecz , Dany Floru, Erik De Wilde, Lieve De Wilde, Lena Caudron, Els De kerf, Joke Rutsaert, Tom Demey, Katrien Van Puyvelde, Ellen Clybouw , Elfrida Jacobs, Isabelle Raevens, Silke Bonte, Pierrette Vereecke, Brigitte Lingier, Hannelore Schelstraete , Marita Duwijn, Nele Kenis, Nadia Roeland, Sylvie Descheemaecker, Anita Van houtte, Raymond Pays, Martine Verhoeve, Maureen Standaert, Viviane Vanrossum, Katrien Lavaert, Etienne De Potter, Ellen Willekens, Anja Van Campenhout, Cecile Vanmeerhaeghe, Els Monsaert, Karina Blommaert , Vally Ravyse, Godelieve Beckers, Bart De Groote, Bonnie Valgaeren, Linda Gabriels, Danielle Bervoets, Alexander Van Tricht, Frederik Goegebeur, Serge Van Meerbeeck, Annick Van den nest, Willem van Heusden, Dana Essers , Koen Vermeersch, Els Librecht , Genevieve De Schryver, Christel Keulemans , Marie-Berthe Bosch, anita paessens, Danielle Kiekens, Claudine Pays, Joachim de Vocht, Gerda Filieux, Andre Van de Voorde, Suzanne Van Herck, Anke Van Berendoncks, Marleen Posman, Claudia Isabelle Kuijken, Annemie Vandenabeele, Mia Roovers , R Smits, Rita Desair, Lucienne Horemans, Marc Bossuyt, nathalie van houtte, Lieselot Coulier , Jacqueline Iduyt, Kris Mampuys , Nicole De Bisscop, Pascale Simmonds, Inge Willems, Ed Steffens , Rien Van Meensel, Chris Knops, Inge Bekaert, norbert busschots, Martine Verhofstadt, Lou De Buyser, Kelly Steyls, Henriëtte Dries-de Kort, Gudrun Bouman, Janssens Lieve, Agnes Verloove , Kenny Peeters, els eerdekens, Kristine Marteleur , Marc Borms, Annemie De Bruyne, Stephan van Ingen, Benjamin Wouters, Ann Van Laer, suzanne van meenen, Jetty Pringels, Stegen Marina, Fabienne Van Laethem, Leen Vervoort, Micheline Van Casteren, Ilse Versmissen , Veerle Vantvelt, Vera Bellemans, Isabel Claeys, Veerle Dierick, Pooja Engelen, Annelies Vandenbroecke, Liliane Pennewaert, Liliane Van Laer, Bert Voet, Yvonne Goossens, Hedwige Hesius, Johan Van Looy, Kathleen Vanham, Christel Taccoen, Arlette Claes, Cathérine NORRO, Brigitte Vanwambeke, Celine Vanneste, Ria Suetens, karel dhaluin, Kaat Eeman, Vera de baere, Marie Wynants, Nele Reynders, Veronique Laporte, Klaar Baeten, Yannic Labens, Nele Truyers, Frie Lauwers, Ann Verthriest, Simon Konings, Martine Lingier, JEF Vermaere, Sanghita Achten , Catherine Easton, Johan Sels, Ann Vervoort, Katty Decoster, Lutgard Laget, Patrizia Bergauer , Karine Heesakkers, Fanny Keymeulen, roger donni, Catherine Bettesone, Huguette Braems, Marc RAES, Luc Van Acker, Raymond Rousselle, Diane Decoos, Marleen Van Staey, Catherine Vanden Bossche , Mia Fermon , Standaert Standaert, Chris De kimpe, Martin Overheul , Arne Depaemelaere , An De wolf, Petra Surmont, Magda Van Acker , Eveline Eeman, Sofie Simoens, Hedwig DESPIEGELAERE, Léa Thielemans, Marie-anne Stradiot , Rosine Van Hemelryck, Katrien Demol, M Coolen, Marie-charlotte Deroo, Celeste Van Craesbeek , Annelies Dudans, Annelies Theys, Phaedra Rousselle, Michèle Ketels , Carla Stegen , Hortensia Vander Avoort, Werner Pensaert, Eva Nauwelaerts, C.W. van der Straaten, Hanne Sallaerts, Bea Alen, Caroline Cortois, Anne Davis, Ann Lievens, Eric Van der Linden, Dominique Goddyn, Domien Vanhonacker, Thomas Selis, Dirk van Zundert, Natalie Aspeslagh, Miet Vande Wiele, Moniek Bossaert, Cedric Steenssens, Ann Florizoone, Christina Rigolle, ivette pattyn, Mira Neirynck, Steven Van Aeldeweereld, Jan de Landtsheer , Gunther Geerts, an van den put, Michelle Beliën , Luc De Croock , Sven Breugelmans, Els Merckx, Luce Van Poeck , Dirk Riviere, Ilse Matthijs, Christa Deman, Stefanie Claes, Suzy De Wijngaert , Mieke Maene, erik matthys, Bernard Vandenberghe, Vincent Van der Beken, Peter-Jan Willems, Xavier Huybrecht, Filip D'hont, Karine Van Rompuy, Eric Altruye, simon lagrange, Saskia Deweerd, Tom Tavernier, Luk Vaes, els de spae, Shelly Temmerman, Tom Lodewyckx, Frank Uytdenhouwen, dirk roelens, Ellen Verbruggen, Hilde Christiaens, Lucien Hublé, Anne Wittebroodt , Jan Mahieu, Sarah Geurs, Thierry Dhaluin, debby vandervreken, Alice Steyaert, Mario Felix, Eric Prenen, Francine Lefevere , Greetje Van Onsem, Lin Van bael, Carla Van Impe, Marina Kiss, Michèle Lepaige, steven de wulf, Karel D'huyvetters, Marc De Waele, Fabienne De Groote, Jurgen Pil, Els Dupont, Christiane Leynen, Herman Monballieu, Hendrik Manhaeve, Georges Vandenreyt, Gerda Swerts, Francis Moeyersoms, Linda Vanesse, Raf Verheyen, agostino fornaro, Michèle BERCKMANS, Dr. Peter Bormans, Jonny Van Den Rijse, Kwinten De Vos, Chris Blommaert, Stijn Neirinck, Anne-Marie Dinneweth, Inge Thijs, Joris Van Bree, Lianne Van Bragt, Rita Winnepenninckx , Marleen Van de Velde, Karin Struyf, Jacques Michielssens, louis renders, louis renders, Jos Roeykens, Greet Hendrickx, Francine Vandebotermet, Bart Van den Brande, Erik van Peere, Marcel PLAS, bart vereycken, els deheusch, Lodewijk De Clercq Kunsthistoricus Antwerpen , Patrick Verhoeyen, Luc Nicolai, Bart Verweire, Jasmijn V p, Herman Verleysen, Sylvia Van der Schoepen, Xavier Desmet, Carole Van Sinay, Lut Detavernier, Steffi Oppermann, Kelly Dierickx, Ann Vantrappen, Laurette Chalmet, Nancy Van Ingh, Paula Carvels, Marielle Laplace, Marina Albregts, Cindy Maes, Jan Ector, Elsje Verhasselt, lea reypens , Willy Jorissen, Wim Lasoen, Bieke Van Heuven, Jacky Raymaekers, Dirk Matthys, Brenda Blokland , Michel Vandenbosch, Guy Meyns, Michel Blockx, Rosa De Borger, Robert Peeters, Nikki Van Elsacker , Pascal De Vijlder, Krist Weytjens, griet baekelandt, Marie France Asselbergh , Christine De Coene, Charlotte Turner, Chris Walravens, Jean Strijckers, Bart Linders, Lies Lesy, Henny Gepts, paul wynants, Jan Vandenhoeck, Maria L'hair, Willem De Sutter, Ellen Jonckers, Bart David , Roger De Smedt, Ilse Steurs, erik van den bril, Rebecca-Véronique Henry, erik peters, Dirk Van den Bril, Inez Van den Bril, Henri (rik) Leemans, André Roosen, elisabeth de smidt, Indra Kita-Paklons, Mimi Deloof, Hans van der Laan, Ilse Hermans, Len Van Boxlaer , Myriam Cauwels, sigrid Cobbaert , Chris Van Laer, Guy Peeters, François Peeters, Jan Pauwels, Dominique Demaret, Christa Debeck, Dorine Dyzers, Bea Verbeeck, Peggie Meysman, Linda Van Crombruggen, Brigitte Vanwijnsberghe, Annemie Froyen, Nadia Vandermeulen, Ellen Seeldraeyers, Carine Vantieghem, Guido VanPoucke, Georges Vignoble , Willy Ide, jan wauters, Alexander Cornet, Marie-Christina De Waele, André Hermans, Annick Watté, Anke Breugelmans, Roberthe Willequet, anniek clibouw, Jacky Boon, Nathalia Tierens , Eduard Baekelmans, Eddy Degroot, Liliane De Munck, Jan Vanaudenaerde, Veerle Van Audenaerde, Kaat Tijskens, Lut reymer, Filip Van Bouwel, Roger Coesemans, Sofie Bos, Veerle Heyndrikx, Dirk Van de Walle, Saskia De Schrijver, agnes van elst, Isabelle Pertry, Davey Vanooteghem, Barbara Paklons, Bart Vanderhoydonck , Tineke Sluis , Annemie Verhelst, Johan Van der Eecken, Gudrun Van Calbergh, Greet Walschap, sabine volkaert, Christophe Ducastel, Marie-José Monders, Cliff Beeckman, Peggy Hoeylaerts, Bruno Amez, Fritz Gallein , Jasmine Van Hoorde , Tineke Magnus , Jean jacques Vandekerckhove, Maurisette De Smaele, Salvatore Moro, Chris Dessein, ria Leenders, Martine Ghesquière, Martine Kins, Pieter Ryckelynck, rita leenknegt, Anne-Marie Schelpe, steven dhondt, Tom Dhaenens, Mieke Lemmens, jean pierre callant, Christel Lemeire, jeanine lewylle, Tine Noë, Jean paul Deman, Myriam Couck, jo eelen, Bruno Vandenbroeck, Tessa Byn, Raf Peeters, Lotte Dhaene, Rudy Stevens, Olga Seghers, Johny Schepmans, Robert Gilis, AM Boeynaems , Tom Peckstadt, Denis Missotten, Hilde Smet, micheline de graeve, Jose Gabriels, Tinne Jansen, Els De Smet, Wesley Kerrebrouck, Monique Verrue, Diana De lottto, Karl Laurent, Herna Deprez, Annick Malfliet, koen schellemans, Tessa Glorieux, Tamara Bolle, Katrien Burghgraeve, Anja De Herdt, Els Porters, Martine De Graeve, Hans Roofthooft , Vincent Van der Beken, Sylvia Vanhorenbeeck, Roel Vanacker, Lore Maegerman , brigitte ogier, Rob Roelands, Andoni Lombide Carreton, Mick Hermans, Lieven Pauwels, Koenraad Blontrock, Kevin Arijs , Carine Bulcke, Majie Dewulf, Nicole Bonne, Chris de Guytenaer, AnneMarie Azijn , An Goossebs, Sarah Neyt, Nadia Van den Brande , Lode Rosel , Angelique Colman, Soen Bauters, gunther bollen, cindy Marie, Heidi D’haene, Ann Van den Borre, Erik Van Damme, Christel Robberecht, Alain Steenaert s, Karel-Jan Misseghers, Erik Daems, katleen tytgat, Karla Bosschaerts, Winnie Meeus, André Vansteenbrugge, Inge Van den Brande, Jelle Pareyn, Ann Artoos, Peter Schotte, wim de luyck, Kris Dierckx, Carl De Keersmaecker, Stephanie Laleeuw, Erik-George de Hoog, Michel Beirens, Peter Van Sande, Ludwig Van Hecke, Hilde Van Camp, alain fabel, Marijke Van Hauteghem , Peggy Sorgeoos, Annelies Bouckenooghe, Christiane, Eduard VAN IN, Cindy Mahieu, Elisabeth Verbelen, Sara Serré, Kristel Groeninck, Wito Buytaert, Johnny Marquenie, Peter Van Gijsel, Nathalie F. Buekenhout, Alexander Vermeylen, Jef VERMEIREN, Nicole Van Laer, Willy Van den Durpel, Chantal Masschelein, THOMAS VERSCHRAEGEN, Koen Van den Bril, Ann Heeren, Arnold WINDEY, Maria Pernot, Alina Beullens, Carl Dhaenens, Lisette Six, Tobias Ovari, Leen De Laender, Magdalena De Pril, Hanne Mores, Paul De Taeye, Els Goossens, Rita Andries, Hermina Symoens, dirk vercoutter, Rien van Sijl, Pierrette seynaeve, Bob Keuterickx, ria Peeters, Marijke Feijtel, Herwig Kerremans, Marjolein Claessen, Felix Hicguet, Franky Van Driessche, Martin Cleuren, Lilyane Merchie, gerti van roost, Catharina Barbier, elisabeth de bock, Andre Boon, Peter Van Ostaeyen, Conny Stevens, jean-pierre de paepe, Alex Verhoeven, Martine Hermans, Diane Peeters, Birgit Van Geet, Ann Mertens, magda felis, Marc Vernimmen, alexandra recour, Stefanie Recour, Els Spelter, Kelly Huysmans, Hilde Van Coppenolle, Nadia Vermeren, marina janssens, Tamara Gerits, willy van craen, sven beuckelaers, jim de bock, Peter Haerens, Nelly Natus, Werner De Ceulaerde , Maxim Vandaele, Sabine Maes, Christiane HOEFKENS, Liliane Goovaerts, Sven Portael, timon linthaut, Marc Kiekens, Anne Ganzevoort, kris spanhove, Guy Böhrer, Loesje Maieu, Nancy Leys, Marc Luyten, Lut Ulenaers, Ann Decuyper, Gerda Van Rechem, Luc Boogaerts, Heidi Cordonnier, angeline cauwenbergh, eric michiels, Katja Vanden Hautte, Harry De Geytet, Rita Ghoos, Walter Raemaekers, Sharon Vangoethemd , Mieke Mussche, Bjorn Tengrootenhuysen, Guy Bourdain, Christiane Standaert, Marguerite Centen, Bram Polk, Nicole Buysse, Lutgard Van Gerven, Véronique Vander sype, Paul Dernies, Patrick Versée, FRIEDA VAN DE WOUWER, Daniëlla Van Meersche, Joke Bruyndonckx, Maureen Moreel, Godelieve Gyssens, jessica desmedt, Anne Ternoot , Iris Van Poelvoorde, Kurt De Groof, K. LENZ, Anne Marie M Crabbe, Luc Soly, erik mellen, Delphine COTEREL, Jean De Clerck, Kathleen Van de Velde, Marina Thomas, rudi persoons, Joanna Vrolix, Natalie Lösch, Mimi Marivoet, Nicole Meuleman, Pascale Bols, Patrick Zimmermann, Klaus-Michaël De Preetere, Mieke Spitaels, Katrien Vermander, christiane van driessche, Bernadette De Bouvere, Julie mAES, MARTINE HINDERYCKX, Breght Robeyns, Gilbert Van goethem, Nicole De Vylder, Jeroen D’hollander, Magda Braeckman,, dietlind vanhove, Vera Bervoets, Els Seynaeve, Ann Verberck, Tine Marain, an vanzeir, Martine Vanrolleghem, Johan Briers, Grozdan Nikolov, Nathalie Librecht, Koen Hebbrecht, Sabine Devogelaere, Pee Callebert, Karel Den Haese, Elisabeth Spreuwers, Isabel Smeulders, Jessica Lemmens, hilde temperville, evelien ugille, Julien Wynsberghe, Kristin Matthieu, ROSITA VERHELST, DIRK VAN HOYE, Roland TRAEST, Hilde Remmerie, Guy Baekelant, Simone Reynders, henk casaert, Ines Fraweel, colette delvoye, Monique Vangoidsenhoven, Miranda Springael, Els Vanhoolandt, Peter Testelmans, Leen DC, Caroline Janssens, Marco Coelman, Urbain Bammens, Guido VerBraeken, Anne Claeys, Kris Pauwels, Godelieve VAN den Abeele, erik mussely, Catharina Nu, Johan Nolmans, lieve lommelen, Guillaume Meyssen, Ann Michiels, Saskia Wille, Tanja Demey, Marijke Thomas, marijke hoste, guy bockstael, andrea pauwels, Anita Deloz, LUC VANVOOREN, Diana Van Strijdonck, Ingrid Lie, jozef Luyten, Ingrid Adriaenssens, CATHERINE DEPOORTER, Hendrik Gysels, iris keiser, Kristel Mathijs, Louis Vits, johan laureys, Johan Peeters, Nico Bossier, Marjolijn Pauwels, KATRIEN DAVID, Evi Witters, An Buelens, jonathan vereman, Marie-Dominique MICHIELS, Kenny Baelemans, Agnes De Mey, Martin Haelters, Christiana Goes, Jacques Peyskens, Liesbeth Paredis, De Mets Andre, Marleen Devriese, EDDY SAELAERT, Anita Windey, Duke Cornelissens, Marijke Van den Buys, Hilde Storms, Linda De Langhe, Hilda Bessemans, C.M.W. Herz, Eddie Boonaert, Magda Heeffer, Greet Sohier, Bianca Glorieux, frieda waegeman, Rosi Verroken, Sanne De Wever, Veerle Demarneffe, Jhony Sorel, Helen Verspeelt, Pascale Pérard, Thomas D’hooge, Anne De Backer, CONRAD VAN DRIESSCHE, Sofie Vandevelde, Marjan Joris, Anja Bonjé, Freddy Otte, Robert IMBO, Koen De Koker, Jeanne De Smedt, ROGER DE MAERTELAERE, Tomas Vandecasteele, Maurice Walgraeve, Jef Wellens, jan willem de waele, Chris lomme, Martine De Backer, Rani Van Gucht, Anne-Marie Decroix, Lieve Heijtenis, PAUL ROMMELAERE, Isabelle Koch, Michèle Lepaige, Vincent Punie, Ingrid Heirman, Martine Mouton, Jessica Bottelberghe, Jan Verbiest, Floriaan Demeester, paul vanhixe, Lies Ver Braeken, Ilse defauw, Gwenny Van Gaever , Annie Wauters, Helga Van Noten, Lucas Demyttenaere, Christiane Van de Velde, Nicole Talboom, Lea De Pooter, Kevin Van Geersom, Heidi Mussche, Annick Van Son, Willy De Spriet, Mathieu Meylaers, Rosemary Ann Hoogenboom, Ann Van valckenborgh , Jimmy Schevernels, An Bosman, Pierre Vermaelen, Lut Marynissen, Bruno Albrecht, Josephine Conings, Silvie Buermans, karel Timmermans, Myrjam Van Poucke, ginette vanveggel, Glenn Biscop, norbert Verkest, Hugo Imants, erwin van rampelberg, Hubert van Lier, Aldegonde Melis, Philippe Mondet, Wout Van Malderen, Cecilia Vantieghem, Mieke (officieel Anne-Marie) Lemmens, Nicole Janssens, Rita Vanslembrouck, Melina Kommatas, jose bos, Anne Marie Roels, Frans Boenders, Ingrid Seynaeve, huguette segers, Bart De Koker, Wilfried Brackeva, christel thomas, Jelka Arnould, Yves Verbandt, Nancy Lambrecht, Irina Veretennicoff, Frenk Janssens, Marleen Dieltiens, Jan Van Elzen, bram decraene, Ludo Manquoi, joost dufait, Arlette Van Acker, Luc Pieters, Julien Gillis, Hilda Verhaeghen, Gil Schouppe, Patrick De Vlieger, Dries De Koker, Ellen Spinnael, Michael Vandenheuvel, Adriénne van Heesewijk, Trudy Cuijpers, Wim Achten, Jean Verswijvelen, Albert De Paep, Elisabeth Coart, Rebecca Stradiot, Guy VAN DER MARLIERE, mireille marcipont, Ria Maes, André Dr. Dezaeger, Ils Bosman, Godelieve Dijkers, Karen De Coene, Björn PRASSE, sonja de craemer, Tycho Cools, Lut Laleman, Tiene (Martien) Hertogen, Kathleen Huygen, Daniel Tavares Pombo Ferreira, kurt beckers, Christianne Auwaerts, Marie France Finné, martine claes, Marleen Claes, Marc De Koker, Lut Steenhaut, Francois Van Buggenhout, Alain Mazijn, francine eijssens, Siegfried Raes, Herman Mertens, hilde wouters, Guy Kleinblatt, ROLAND BOGAERTS, Iris Willems, Anne-Mie Pot, Monique Op de Beeck, Cindy De Meyer, Eddy Van Laerhoven, Willy LAES, Vera Van de Casteele, Britt Finaut, Kaelian Van Mooter, Jean Stroobant, Gabriella Lemmens, Anny Matthys, Wim Hellinck, Jo De Clercq, Kris Goethals, Karolien De Kee, Bart Eeckhout, Leentje Dams, Saskia Stuyven, Willy De Rauw, Patrick De Kempeneer, Hans Bonte, Vera De Laet, Erik NOBEN, Jan Lens, Nadia Franckaert, LUC Peetermans, Yves Valgaerts, Ron Elsten, jan de smet, joke oomes, Rudy VANGEEL, Paula Corbeels, Henri Ysewijn, Robin Bruyndonckx, Els Myncke, Lode Roggen, Joris Gepts, Marina Schoolmeesters, Stefanie Bakelandt, Adeline Rens, Tom Buerms, Michael Maerten, Stefanie Sergeant , Denise Kroesen, Johan Van Cauter, Viviane De Pauw, Elke De Boeck, Peter van Dam, Mia Fabry, Paul Van Deun , Anne Liefsoens, Daniella Fan, Manou Foulon, Koen De Metsenaere, Allison-Lynn Molon, Steve De Waele , Matteo Campioli, Michelle Bylemans, Bram Boon, Cecile de wit, Marie ange Van dijck, Jort Van Den Kieboom, Inn Clottens, Laura Devlesschouwer, Elke Lingier, Laure Sorber, Michiel Debuck, An Vermeesch, Ilse Fleerackers, Tim Janssens, eline oerlemans, Albert vanstiphout, Liesl Decock, Margot Huysmans, Trijntje Cornelissens, Anke Van Dessel, Carry Van Camp, Valentine Trouilliez-Spinette, Lies Sanders, Marc David, Natascha Van Camp , Anne Verhaert, Jana Goyens, Marijke Van Der Auwera, Ward Peeters, Anja De Borchgrave, Hilde Van Essche, Laura Peeters, An Van de Vliet, Annouk Lievens, Loïc De Weerdt, Ann Aertssen, Debby Van Dam, Katleen Van pellicom, Marjolein Van Ginneken, lex grobben, (Gode)Lieve Cuppens, Jan Stacino, Eddy Aernout, Lut Verheyde, Anne-Marie Hennes, Georgette Rijnders, Melanie Decroix, Joachim Viaene, Stefaan Vande Moortele, Stephanie Vandendries, Dina Hertens, Nachtegael Berlindis, Jan Mestdagh, Nadette Van Dessel, Marjel Côme, liliane bil, rita Praet, Sandra Ligeon, An-Sofie Louwet, Marie Jeanne Stas, Philippe Paelman, Kathleen Parewijck, Carine Van den Broeck , Marnic Clarys, Gerd Van Vosselen, Goedele Desmet, Bauwens lut, Ginette Cretel, Fried Van den Berghe, wendy aerts, Robin Dequidt, Els Soudan, benjamin Stilten, Els De Groote, Lara Doornbosch, Francine De Graaf, geert derre, Pascale Renders, Hilde Van Bergen, Rudi Putseys, Rina Quaedvlieg-Stoffels, Jan Verver, Lut De Roo, Nathalie bernheim, Laurens Van den Berghe, Annemie Rombaut, Monique Louis, Francis Van Gaever, johan pertry, Anaïs Lorrez, Rita Dedobbeleer, annita tempels, Martine Van Looy, Tine Ongenaede, soraya rensen, charlotte Heller, Frans van den Hauwe, Gerda Coppens, Greet (Margareta) Michielsen, Jan Glazemakers, Didier CORSELLIS, Maria Baeyens, saskia van baelen, Willy HAUSTRAETE, carine dhuvettere, selina kok, Tas carina, An Warlop, Luc Vancrayenest, hilde Van Laar, Marc Bucquoye, Ines Verlooy, Ivo Flachet, Rudi Rosseel, Arne Janssens, Christiane Meert, Catherine Couck, Walter Van den Brande, Dominic Pertry, Alex Hetwer, Willem Van Rompaey, Sebastian Bradt, Rik Luyten, P Petit, Annie Van Paemel, Stephane Boens, Gryson danielle, jacques masureel, Patrick Van Huffelen, Annelies Jacobs, Carolien Zoontjens, Harry Buyl, Thierri BAGGERMAN, fabienne schroeders, Godelieve Vandermeirsch, jan de rocker, Peter Messing, Michael Muller, Stijn Claes, Maria Torfs, Gunther Ruyters, raf coppens, Peter Charlet, KRIS DONS, AN VANHELLEMONT, Joke Hoebeke, Inge Van Molle, Erik Vanden Abeele, Christine Anseeuw, Rudi Bousse, SONJA VANHELLEMONT, Lieve Scheers , Henriette Praet, Esther De Jonghe, Bieke Spruyt, Johanna colpaert, anja lenaerts, Lieve Moors, Katrien Vandeput, Anne Portielje, Miriam Van Buggenhout, EUGEEN MERTENS, Linda Dockx, Els Wittocx, Janine Juhasz, Mattias Parent, Nancy Nechelput, Cary Waeyenberghe, Maria WOUTERS, tilda de boeck, Francis Vander Mynsbrugge , gerard en chris cornelis - steenmans, Karina Debusschere, Linda Laureys, Rita De Troyer, Alain Van Noorbeeck, Heidi Hanssens, Guy Crispeels, yvette rosseel, Lut Van Malderen, Annelies Keirsmaekers, patrick roels, Karel Liebaers, Heidi Brans, Danielle Van den Hauten, Dirk Deprez, Kris Waumans, Angeliki Pternitis , Gilles Balthasar, Fabiane De Kempeneer, Jef JANSEN, Boni Lemmens, Marjan Janssens , Xavier Galloo, pia claessens, Martine Loef, paul leysen, Ray Verneirt, Bernard Algoet, Guy Van Landeghem, Erika Vergauts, Bert Bouwen, Jef Jorens, Chris Lemaitre, Myriam Wellens, Philippe Potvin, Nicole Vanbrusselt, Emmanuel Peters, THEODORA LAUREYS, Michael Das, Geert De Loof, Rene Vijgen, Myriam Breyne, Jean Pierre Leleu, Eric de Beck, Tom Lemaire, Henri Beckers, Michèle Bauwens, Willy Gysens, Lizzy Van de Walle, Marc Bruynseraede, Walli Van Doren, Nelly Wellens, Magda Deckers, Chris Van Bos, Marianne Hermans, Caroline Coutereel, Gerda Depoorter, Wendy Janssens, Luc Vander Vennet, Rigo Verhaert, Rita Van Damme, Huguette De Raeve, Walter Robyn, Kris Van der Sype, YVAN T'KINT, Lin Ploegaert, Marleen Vaeremans, Eric Laenen, Philippe Vermeulen, Guido Kerkhofs, Inge Meirsman, Eddy Moerloose, Theo Maes, VERA VERSEE, Karin Dillen, Pascale Bierna, Eline Van Audenaerde, Mick De Wachter, Rita Selschotter, Michele Delbecque, Kim Watté, Marie De Hert, Barbara Pecheur, Evelyn De Gucht , Sara De Boodt, Bianca Diaine, Jeannine Noyen, Eric Noterman, Sofie Vanobbergen, Nicole Verbraeken, Rikie Eloot, Nathalie Haazen, Nathan De Hert, Sylvia Witters, Gaston DE MAN, David Van der Beke, Theo De Brandt, Gerda Schollaert, Bart Schoolmeesters, Line Thieren, Hilda Verwacht, Evy Ottermans, Christophe Stove, Astrid Van den Steen, marc van pelt, Renaat Gijbels, Marijke Vandamme, Ronny Ramoudt, Anna Kenis, Carla Missiaen, Glenn Maes, Andrea Croonenberghs, Frank Van den Branden, René Menten, Lieve Stas, Kim Pecheur, Johan en Lieve Vandenbroucke-Vanlommel, Philip Everaert, Jan Verhofstadt, Elke Duytschaever, Marc De Buck, Frederik Deley , Meaux BUCQUOYE, Halina Szlachta, Ilse Van Strubarq, martine Pirreault, Siegfried Callewaert, martine verheye, Danny Bouckaert, armand VANHELLEMONT, André Jodogne, godelieve RIJNDERS, Carla De Smet, FRANCINE WOLFS, Brigitte Van de Walle , Raymonda Fol, Marleen Gijbels, Sabine Friederichs, Marleen Gijbels, Lydia Lowie, Kathleen Van Nuffel, Ann Maes, Véronique De Messemaeker, Chris Baert, willem thumas, Rinda Peeters, Yvette De Kinder, Peter Bostyn, Annemie Craeye, Vera Van den Dries, Ives Maes, Katrien Vuylsteke Vanfleteren, Carine De Beul, Ferdi Van D'huynslager , Eliane Vandecan, Leona Van der Waerden, Huguette Verhe , Goedele De Winter, Lisette pijkels, Gilda De Bal, Pol Goossen, Linda VAN CAUWENBERG, Freddy De Simpelaere, Yolande De Decker, Anne-Marie Devuyst, Françoise Broodcoorens, Annie Van Aken, San Veldeman, Marc Dekens, Rudy Van de Wynkele, Linda Denys, Magda Descamps, Inge Vrijdags, Danielle Catoire, Vic De Wachter, Thaïs De Boever, Fabienne Arras, Herbert Flack, Daniel Cottenie, gerda Thibaut, marleen merckx, Rudy Sterck, Liesbeth Thielen , veronique talon, Hugo Roels, Peter Janssens, Paula Back, Peter Heirman, JEAN PIERRE DE MAESSCHALCK, Pierre Fordel, Anne Vanquaethem, Alice Deen, damien lecompte, Veerle Vinken, anne philips, Jan Croymans, Marcel Wouters, Roland Walter Rachel Deburchgrave, Ben Jehaes, Luc Hansenne, Ellen Delfosse, guy serreyn, Julia Janssens, Anita Put, Toon Van den Brempt, Wim Van Elst, Rita Vanderbeke, veerle van leuven, Hans Van Bel, Anouk Bertouille, Veva D'Haene, Gisela Roegiest, Gilberte Somers, Sigrid De Tremerie, Paul Vanbrabant, Brigitte Trossaert, Rony Moortgat, Martina De Groote, Jan Vanhavenberge, Mimi Gijsbrechts, Joseph Van Landuyt, ria turcksin, Karolien Silverans, Marie-France Hammes, maryscha malina, Peter Vanaken, Dominique de Vreeze, Martha Blokken, Marc Van Miegroet, Gert Bollen, Lisette Mertens, Peter Wittocx, Ariane De Kezel, Raymond Keuleers, Ludo Verbraeken, Ard Van Moer, Martine Vanginderhuysen, Eddy Caluwaerts, Jan Gelissen, Stefanie Thienpont, Geert De Jaeger, Nadine Beeckman, Lucien De Gendt, Nora Cassiers, Veronique Koeckelenbergh, Anja Severens, Connie Van den Bergh, Kathalyn Roels, Georges-Claudine De Cocker-Lammens, arie vandegraaf, Luc BUCQUOYE, greta van malderen, Lydia Robyn, Guido Persoone, Johan Dehaen, Rahis Remmery, Gerda Cools, Luc Neyns, Christine Buysse, hubert bals, Muriel Vander Eecken, Paul Hertoghs, linda marchand, Luc Traen, Peter Van Avermaet, IVONNE CLAES, Dirk Laeremans, Ingrid Strobbe, Ingrid Wittebroodt, Stefanie Vandevenne, Arlette Hugelier, Annick Declercq , Jaak Vroman, Luc Engels, Guido Beelaert, Bonnie Deknudt, Steven Vannot, Jo Robyn, André HAES, Inge Daems, Marianne Wustenhoff, Pierre Bruyneel, Suzanne De Rudder, Michel Declercq, Ilse Fache, Dominique Joye, jaak de boever, Marcel Martens, willy gosseye, Anna Goovaerts, Linda Van Pottelbergh, Willy Genbrugge, Rik Hellemans, Tim Gheys, godelieva janssens, Sarah De Coster , ines staelens, Marc Vandijck, jan (jean) wellens, Martine Foucart, Ludo Van Rompaey, Karine Bogaerts, Guy DE MOERLOOZE, Tom Deconinck, Yolande Swolfs, Jessica van der Wiel, Marc De Bleeckere, Freddy Van Laere, André Roels, Patricia Van dessel, Ronald De Wilde, Benvenuto Rottiers, Inge Vergouwen, Alain Clauwaert, Dani Brutyn, Chris Indestege, Bo Stevens, Catherine Van Neste, Diane Pieters, Yve Patteet, Bob Velleman, Agnes hemmerijckx, Karien Boudry, Batist Leman, Roel Slabbinck, Nadine Carchon, inge vercruysse, Elisa Verhelle, Heidi Hegge, Freddy De Rudder, Karen Geyssens, Jorian Wullaert, sophie schepens, Jef Debruyne, Eddy De Mey, Linde Willems, Chantal Van Moerkerke, Machteld Vanfraechem, hilde declercq, Griet Vanden Berghe, Joris Eschauzier, Jacques Tiete, Guy Somers, Jurjana Pavlinovic-Timmermans, Magda De Greef, Chris Van Camp, Ingrid de Buysscher, Wim Decraene, Alice Claeys, Jeanine Myny, Aeneas Karavotas, Marie- Helene De Vleeschauwer, Lut De Winne, odette vanderdonckt, ROLAND DE CORTE, Lief Konings, Philip Mielants, Ange Somers, Natasja Beirens , greta de hauwere, Rik Fabry, Sotirios Karavotas , Walter Lecompte, Miche Delmotte, inge tjoens, Andrea Deboos, Yves Carels, carine francoys, Jessica Van Wynsberge, Laurence Delcourt, Hannes Van Parijs, Nadia Van der Steen, Marc Verbanck, Cecile Verbrugghen, Jean Pierre Roose, anne sprimont, Mimi De Blander, Marijke Teughels, Wouter Van Besien, Glenn Van Meerhaeghe, Edwin Stiers, Eddy Van Oost, Marc Seeuws, Beatrice Jans, Gilbert Raymaekers, Leentje Van Den Berghe, Hans Verhaeghe, Christine Van Daele, Cor Mertens, Claudine Van der Linden Van der Linden, Arlette Coolsaet, Sybille Vanweehaeghe, Katja Demey, Vic Puype, Dominique Verriest, Wim Streulens, Frieda Van Coillie, jacqueline platteau, Sonja Rymenans, Karen Peeters, Lieven Loncke, Lien De Ridder, Hendrik Van Geel, Laetitia Raymaekers, Viki Vande Vannet, Nest Six, Gert Willemsens, Kristof Thevissen, Helena Soete, ariane van meervlede, Philippe De Backer, Lieselotte Thys, Bruno Bolsens, Anne Rombaut, Emilienne Weyn, Martine Vandenbergh , katleen boljau, Guy Cordeel, Geert D'Hondt, Claire Vervenne, Louisa Chevalier, florian soete, Christine Demeulemeester, Begga Van De Walle, Swa De Beukelaer, Katharina Vantilborgh, Eric D'hondt, Annie Luykx, Hilde Lippens, Marc Enckels, Gilbert Lambregt, Eddy Steyaert, Peter Vonck, Johann Zeischka, Yvette Vancraeynest, martina van maele, André Lentacker, Frederik Vandenbroucke, Hilde Roosen, Vincent Spruytte, Guido DE CLERCK, Sibylle Vermarien, Sven Geerts, Frank Rebandt, Ivan Bostyn, sarah De Ryck, Gisele Bresseau , Francoise Demeyere, Dirk Berkvens, Michel Van Lerberghe, Johnny Van Donick, Marianne Vandenheede, Anita Van Haelst, Tom Bergs, Guy Pieters, Griet De keersmaecker, Bert Coessens, Peter van Wijngaarden, Erika Van Meirhaeghe, Luc Lambrecht, Erik Smets, Jacques Van gampelaere, Veerle Van Houdenhove, Paul Otte, Roseline Penny, Steven Swinnen, RUDI VOSSEN, Jan Coolen, Jan Wullaert, Jacques De Backer, Ellen Vanceulen, Frieda Ardies, Pierre Martin Neirinckx, Peggy De Meyer, Carlo Janssens, Katharine Lüthje, Mark Eijkman, Anne Depypere, Anita Vermeulen, Marc Van der Linden, Paul De Laet, Geertrui Libbrecht, Katrien Petit, Henri Gooris, Marc Smets, Jelle Janssens, simonne De Corte, John Deprez, Margareta Van Spittael, johan martens, Karolien ten Haaf, lulu cardoen, mia sarens, els goovaerts, Carina Aerden, Michelle De Filette , Dirk Verhofstadt, Walter De la Ruelle, Anita Pintelon, Geert D'hondt, Jef Van loon, Kattie De Belder, Frans Dierickx, Sven Vandecraen, Ingrid Reniers, Stephanie Pollart, Daan Vandendoorent, Marleen Decock, Doris Vispoel, Fernand Beaumont, Maurice Cools, Tana Mwewa, Birger Blancke , wim Van Nuffel, Anouk Vlerick, Debbie Waterschoot, Pascale Debeaune, Antonine Wyffels, Ria Durwael, Elke Fabry-Brat, Nisha VW, Kristine Strobbe, Chris Hinnekens, Francesca Heylenbosch, riet maras, Camiel Saelens, an seynnaeve, Freddy Verbeke, Mia Schotte, Britt Vreysen , John de Vroede, Marijke Schoovaerts , dirk stroobants, JULIEN DE MEYER, LUTGARDE ROMBOUTS, Andre van Ekelenburg, Herman Van Remoortere, Nadine Plehiers, Jelle Debusscher, Folker Debusscher, Annelies Tytgat, Geert Decock, Herman Debusscher, Carina Gucher, Martine De Deken, Gerda Volckaert, Robert Breuer, Anne De Geyter, Rita Bongers, Philippe Van Aerden, Marina Vanberghen, roel van hezel, werner van bever, Koen Mekers, HERMAN DENECKERE, Jos Callebert, Betty Vanmechelen, Fabienne Verstraete, Sibylle Gillis, Vincent Van den Eynde, Mia Butaye, chris daniels, Griet Vandermassen, Koen Verhofstadt, Frans Keuppens, Joseph Adams, Liesbeth Schoofs, Hugo Martel, Michelle Croonenberghs, Antoine Lambot, Luc De Mondt, Karin De Laet, Frank Beke, arlette bordaen, Carlo Aerts, Erna Broeckmeyer, Arthur Vandervee, merel lambreghts, Victor David, Peter Van Dyck, Willy Verhoeven, Rita Remy, Luc Huyghens, Herman Thienpont, Robert Van Cauwenberge, Marc Sonck, Cécile Verkimpen, Hilde Dauw, Marcel Van Lerberge, Jimmy Koppen, Roland Annys, Wim Pauwels, Michelle Mertens, Rudy winy, Paul Ballon, Cecile Martens, Marleen Suckers, Marc van Impe, Natalie Lösch, Sandra Fol, Hilde Van den Bossche, Corry Vandenbogaerde, Marijke Van haecke, Maren Van Weverberg, Marc Cools, anthony vanherpe, Jef Pissierssens, Claudine Mennens, carl vandenberghe, chris desomer, Christian Coulier, Revis Wim, Myriam Van Gijseghem, Tin Libot, Bob Briessinck, FRIEDE DUYCK, Michele Vanden Bemden, Arlette Pypops, Bernadette Benoot, San Hassenberg, Annie Meeusen , robert baeyens, Bart Verschelde, Anja Willaert, Mina Brands, Marleen Van Lee, Georgs Mortier, Christel De Loose, Lydia Fol, Marleen Clerebaut, Marc Bracke, Sophie Vandeputte, Nina Vleugels, Joris CLAEREBOUDT, mark dejonckheere, Laurent Daems, robin verschraegen, Bert Verniers, Jan Rits, DIDIER HAMMES, Rudi Collijs, Marthe Vansevenant, Ludo Poelaert, Sicco Wittermans, Vincent Willems, Guy Rombouts, Elke De Mey, Rina Schamps, Ann De Pooter, Paulette Van De Putte, Annemie Van Troy, peter verlinden, Johan Jacobs, Mireille Segers , Rudolf Smis, wim paul, Regina De loose, Brigitte Schepens , Geertje Steegen, Rony Goossens, Ellen Vermeiren, Steffie Dewinkeler, Julie Bussche, Steffie Dewinkeler, Paul Neefs, aleidis stubbe, jan cox, Ann Van Loock, Guido Van de Velde, Friede Willems, Hans Bender, Guido Spruyt, Ria Schepmans, Patrick De Lil, Mafina Christiaens, Jos Gousseau, M. Martens, Linda Leys , anna petit-jean, Hilde Tyssen, Marcel De Beukeleer, Peter Bernard, Willem Laureys, Gerlinde Wijnen, Rosa Luyten, Tom Tournicourt, Dirk Beeckmans, Mieke Vermesen, Bert Goemans, Marc Voorjans, Lieven Vantieghem, Mieke Vermesen, willem van woensel, Elke Eeckhoudt, Marc Koninckx, Etienne Vercarre, mw veenstra, Myriam Schoeters, Marleen Waumans, Rita Bladt, Caroline Pollet, Chris Braxel, Dennis Demedts, GERRIT BOSMAN, Maurice Vergotte, Sonia De Bock, Heidi Mertes, Jolanda Pelgrom, Kathleen Ongena, Marijs Geirnaert, Jeanine Lerou, Mimi Vanerwegen, Janne Michielssens, Agnes Pauwels, Anja Laporte, Lien De Bisschop, Raymond Boutsen, Ingrid De bontridder, Emile Bossers, Geneviève Lagravière, Annie Desmet, Chreet Dexters, Guy Pede, Hugo Schittecat, jozef de smedt, Erik De Boodt, anne pede, Peggy Tange, Maria Lutgarde Meeusen, Michèle Goethals, Theo Van Santvoort, Omer Van Opstal, Winnie Langedock, Jos Neutelaers, Léon Timmerman, Anne Steenhoudt, Alfred Devroe, Veerle Glorieux, Wim Meester, Katty Van Cauwenberghe, Frqncis Gevers, Pieter Delforche, Hilde Kintaert, Marleen De Leeuw, Monique Christiaens, Jo Maes, Berlinde Maes, Johnny Van der Ha, Catherine Fabry, Betty D Hondt, Karen Delfosse, Christine Vandewalle, Martine Dobbelaere, Inge De Witte, jaak vuylsteke, kris magis, pascal lenoir, Domien Deschijnck, Lieve Pelckmans, Viviane Destoop, Ria Willems, Nicole Callewaert , Katelyne Soete, Rita Claes, Lucien Carels, Dani Callens, Evan Calliauw , Liliane Bocken, Urbain Camerlynck, Maria-Elisa Van den Eynden, Christine De Bosschere, Robert Buyst, Gina Treunen, rene verbeeck, Brigit Frunt, Jan Van Caekenberghe, Bart te Rijdt, patrick van havermaet, Ingrid Van impe, Dries Proost, Els Michiels, jan bogaerts, Emelie Verbraeken, Pierre Pol Vincke, winny segers, Hendrik Mees, Eddy Carels, ludo meirsman, annemie uyttersprot, Emmy May Lombaerts, Erik Vertriest, Hilkmann Piet, Miranda Schoonacker, Claudine Huyghe, Josée Vissers, Christiane Lambrechts, Barbara Gerard, danielle vanremoortel, Nellie Suetens, Rachel Vanlommel, Stijn Brusseleers, Fred Vermeulen, Danielle Jodogne, Patrick Averens, Suzanne Van Den Broeck, Nicole REYNDERS, Wim Reynebeau, Lutgarde Embrechts, François Pauwels, jean claude laurent, Ida Verhaeghe, Hilde Dauwe, Tim Deschaumes, Marc Ruyters, Victorine Soli, Kathleen Hoste, Rudi Willems, Jeroen Moelants, Geneviève Van Acker, mieke huybrechts, Nicky Hellemans , Ann Gods, Martine Nevens, Lydie Serkeyn, jean marcelis, martine mets, Sabine Meyssen, Kristin Eyland, marie hubo, Tom Denolf, Frank Neirynck, Veerle De Vos, Klara Van Es, Siel Depestele, Norbert De Batselier, Ronny Rogge, Miet Smeulders, Kristel Van Camp, Albert Vandecaveye, Anne Reinhard, Pearl-Lisa De Buck, Odrada Keldermans, Seppe Decubber, Belinda Buysse, Liliane Buysse, Suzy Van Borm, Katja Van Breedam, Michele Libeer, Jacqueline Brulard, Alain Surkol, Kristine Boeckx, Mariëtte Verkissen, Michele Vanden Bemden, Ruddy VERBINNEN, Philippe Verhoeven, Eric De Maeyer, Elsje Mestdagh , Els Flips, Jos Vanlommel, Robbie Ghekiere, jenny haeck, Claudine Vandommele, Walter Raemaekers, Marina Van Belle, Ronny Vandecasteele, Anna-Maria,Cecilia De Cat, An Janssen, Annelies Schoukens, Gert Vankelecom, Caroline Mielants , Anita Symons, Gilberte Van Lerberghe, Jolien Bammens, Elza Van den Dunghen, Jeannine Verstappen, Margot Klingenberg, An Kluft, Karel Verschueren, Chris Moons, Diana van den Broek, jos dekeukeleire, Marina Vanderslagmolen, lisette de clercq, Eric Mielants, Suzy Vanhout, Johan Van der Sypt, Staf Smeyers, Lars Konings, Barbro Gullentops, Ann Sterckx, anita De Bleser, Annette Laurier, Vieneke Verstraeten, Nini Thiryn, Caroline Vandenbussche, Christiane Schellinck, Lea Van Hoorick, Paul Vandevijvere, joke wuyts, Kris Meert, Marijke Favril, Els Paredis, Suzanne Vanweerts , Fia Delbeke, Yolande Schulpen, Fanny Van Gaeveren, Griet Delariviere, Inge Claessens, Martine Roelandt, Josiane Van quickelberghe, Frank Heyvaert, Ann De Roose, Bert Van Leemput, martine minne, Emilie Emilie Neirynck, Annnie Duysens, huguette duhem, Sara Piot, Ward Van Breedam, Ann Van Sevenant, Godelieve Nuyts, Lieve Hans, Sarah Vanlievendael, Annemie Van Leemput, Monique Pieters, Jaklien De Muynck, Jacqueline Iduyt, Lyn Verbeken, Hugo De Witte, An Aertsen, Erik Van den bon, Marie-Rose Menten, Bram Piot, Dorothea Van Hoyweghen, Ine Francen, Nathalie van den berg, Tiny Charlé, Dieter Fierens, KATHARINA KIMZEKE, Annie Lievens, Lut Van den Abbeele, Jacob Geyens, Dinska Dohmen, claire vanden abbeele, Sonja FLIPS, Willy Deckers, Chris Dewamme, Dirk Lambrechts, Mia Van Damme, ria verplancke, Mia Vaerman, Philip Van Den Broecke, Leon Pattijn, IVAN CLOET, Ria Publie, Christiane Van den Heuvel, claudine morant, Herman Mielants, Marie-Louise De Bruyn, Johan Vermandere, Roger-v.c. DE ZITTER, Ann-Sophie Dhont, marjan de ridder, bruno deboeure, eveline meuris, Willy Guns, Jenny Rogge, Etienne Cooreman, Kristel Hellinx, gwendolyn machtelings, Waardige Uitvaart Contactpunt, Ferre Weustenraad, Francine Segers, Jules Torfs, Els De Smet, Martine Coeman, Karel Demeyere, Veronique Vermeir, Dominique Van der Donckt, mieke paradijs, Joke Jacobs, Marcel Albertyn, jona Valcke, Hilda Smets, Maarten Peeraer, Raymond Van den bergh, An Van Boxstael, Ivo de Bisschop, greta thyssen, Catherine Van Uffelen, Jan De Maeyer, Griet Van Coillie, Véronique Fabré, Katie Goormachtigh, annie rochette, luc heyrman, Alexander Van Wauwe, Frederik ERDMAN, Marjan Dockx, Frans Struelens, Annick Deraeve, yvette merchiers, Marijke Vorstenbosch, Peter Van den Eynde, Julienne Van Hoorenbeeck, FERNAND POPIEUL, Christine Van den Branden, Rudi Van de Velde, Gert-Jan Sterckx, Suzy Janssens, Georges Baeten, serge mondo, Rudolf reyniers, Monique Froment, Jaela Cole, marleen baudouin, Walter Roesems, Isabelle Buurman, Marc Driesen, Viviane Schuermans, Caroline Dhulster, Carine Maerschalck, Tanja Smit, Jan Strubbe, Daniel Schuermans, Frans Van den bergh, Dirk Jacobs, Dino Hellemans, Matthias HERTEGONNE, Astrid Aerts, Annelies Stassen, Brigitte Catry, Christiaan Vanheule, Gwen Brabants, chelsea jockin, Marc Antrop, luk allonsius, Maud Verlynde, Walter de Smaele, Aimé vercauter, Anne Bellefroid, Anita Van Gorp, Ann De Brauw, Greet Kimzeke, Veerle Van Buggenhout, Eva Oris, Jelke Van Bouwel, Bernadette Van Caster, Lieve Van Acker, Leen claes, Christine Buisseret, Annemie Boets, Sylvia Dugardijn, Sylvie D'haenens, Eric Buffels, Lieve Goemaere, Ann Bickel, Heidi Vanderstraeten, martine schrage, Liefke De Witte, Marijke Eeckhout, Yves Boelen, magda Van Caelenberg, Paulien De Groote, Twiggy Bossuyt, Lieve Van Remoortere, Michel Van Dyck, lisa vandenhouten, Marlies Torfs, ann allaert, Ivan Van Megroot, Edgard Eeckman, Danielle Vanstraelen, Linda Van der Wildt, Gaston De Belder, Tania Zenner, Florent Dictus, Richard Saller, Jean-Pierre CLEMENT, leen meulenijzer, Lea Van den Heuvel, Danielle Baert, Bart Ghesquiere , Klaas Chielens, Michèle Verboven, Miche Maghiels, Marc Heylenbosch, Lieve Plaetinck, Anne Bekaert, Francoise Rousseaux, Marie-anne Claeys, Kris Smets, Peter Smit, Paula Cornelis, Veronique Pertry, Lieve Van Remoortere, Frieda Jodogne, Diane Michiels, ANNIE LANSSIERS, Annabel De Craene, Leon Godin, Rita Cardon, Sonja Van dessel, Tom Verheyleweghen, Ilse Stalmans, Marie Buyck, Chris Verougstraete, Anita Maryns, Jenny Brysse, Kristine Wygaerts , Jeroen Vermeiren, Veerle Van Strubarq , Joris Bouckaert, Carl Pertry, Kathleen Komnata, Rita Heirstrate, Inge Moerman, Hilde Mondelaers, Anja Verhoeven, Ingrid De Bruyn, Bart De Mey, Inge Paemen, Eric Van Wanzeele, Christina Schrijvers, kathleen Vermeulen, Ron Schuurman, Madeline Lutjeharms, Ness Mua, DENIS MEERT, Miet Mertens, Nicolas Vermoortele, Sonia Bonaventure, Bra De Dobbeleer, Sumio Yoshimi, Nadine Herreman, INGRID VAN DEN BRANDEN, gabrielle silverans, Robert Du Bois, Marieke Genard, Dominique Vanheusden, Marc Parasie, Carine Reynaerts, Filip Vandevoorde, Evy Wallaert, carla huysmans, Caroline Van Burm, Linda Emma Lagaert, Saskia Van aken, Dennis Segers, solange gysen, Livke Vercammen, Josse Abrahams, Hendrik Stubbe, Karen Jane Richardson, Bruno Vergauwen, Rob Meyssen, Lydie Ferlin, Christel Janssen , Marleen Van Goidsenoven, Annemie Verschraege, Ingrid Smets, Gilles Sauwen, mieke coenen, Sophia De Wolf , Marie-Louise Sniekers, Tilly Hoskens, Brigitte Schuerwegen, Patrick De Buyck, Sophie Van Meensel , DOMINIQUE DE BACKER, Stef De Belder, Marleen De Mesmaeker, Josée Necken, Wouter Van daele, Hasret Ates, Lisette Vandeweyer, Michel Tirions, Wim Vercauteren, Mia Frickelo - Trève, Cornelia van Lierop, Christine Michiels, Steven Laporte, Vera Portael, Davy Dries, nicole van buggenhout, Tessa Maes, Arnold Normon, Eddy Engels, Philippe Lauwereins, Liesbet Lauwereys, Bernadette Paerewijck, Kaifa Diaby, Sonia Janssens, Wilfrieda Gaublomme , Janneke Ronse, Mieke Van Wilderode, Filip Saelens, willy coryn, Tjen Heyligen, Veerle Seys, frank Van den Veyver, Dominique Kellens, akim a.j. willems, Melissa Van Assel, Véronique Doms, Ilse Lathouwers, Herman Van Baelen, Frank Deknudt, JAN DE BOEVER, Nele Wijns, Willy Coox, Robert Van roosbroeck, ingrid van craenenbroeck, Ludo Toussaint, Veerle Deknudt, Goedele Devillé, Monique Verlinden, Nicole De Bruyne, Elfi Vanden Berghe, Mieke De vleeschouwer, Frank Mertens, Herlinde Bral, Jaklien Vander Gucht, Al De Boeck, Bert De Bock, ANNICK MOREL, Sonja Vandermeersch, Frederik Clement, Albert du Mont, Claudine Kint, Marie-Josee De Spiegeleer, Frank Vercammen, Marie-Louise Niemans, Hans Van Regenmortel, Jo Peters, Erik Van der Straeten, Christel Lombaerts, Nancy Van Elslander, Alain Vanvossel, marijke pelckmans, Hilde Van Baelen, Hubert Celen, Georges Noels, LINDA Rosseel, martine baelus, Dirk Martin, Kurt Wouters, Christine Waterschoot, ERNA VAN DAELE, Anne Huijghe, Walter Vermeylen, Nele Strynckx, ERMINE DEVLIEGER, Ine Wesemael, Vie Verreydt, Els Elaut, Nicole De Zeeuw, Guerric Lieben, Karolien De Wilde, Raymonde Beellaert, Polette Eliaers, Gerd Lauwers, Ludo Kneepkens, Marc Van Hoey , André Rubbens, Willem van de Voorde, Lieve Van Ouytsel, Patrick Camu, Jef VAN DE GAER, riet Van Hoyweghen, Greta Fleurackers, Dirk Lombaerts, edward westerduin, Griet Dekocker, Dirk Dekempe, Maryse Van Laere, Koen De Witte, Thomas Van Hellemond, patricia van dijck, Gudrun Callens , Naduah Geneyn, Anne-Marie Buyle, Linda Gerris, Wilfrieda Bruienne, Nadine Beeckaert, nicole de wilde, anne-mie vandersaenen, Hilde Poels, Ria Lambrecht, Erik Verbeurgt, Eric D'hoe, Florentine Luyckx, ella cool, John Overfeldt, Stef Huenaerts, Yves Pappens, Henri Dierickx, Danny Van Kerckhove, Werner Van Walle, Henri Lavreysen, Carine Missiaen, Marleen Lottegier, Godelieve Brille, Leo Vonck, Hans vandeputte, Annick Vandeweghe, Alexis de Ruijter, Walter Van den Bremt, Carine Missiaen, RITA SUPEENE, hilda de lange, Florence Vandenhoeck, Chris Landuyt, Stefaan Reel, Marie-Louise Claessens, Luc Verdeyen, christa van rompaey, Geert Decorte, Veerle Vantvelt, Jef Cas, annie janssen, Gerda Cardon, Paule Roelants, jan Styleman, Matty Post, Karl Piekaerts, Jan Schram, Febe Leveugle, barbara weyns, Stefaan De Smet, Glenda Schelfhaut, Christine Herreman, LEA SEGERS, Mia Vancraenendonck , Monique Hoffmann, Dirk Verschuren, Petra Van Eynde-Neutens, Karolien Verbraeken , Roger D'Hondt, Katrien Vandenbroucke, Ann Obourdin, Liesa Van Riet, kristof bryssinck, katja coenen, Viviane Pauwels, Marcella Van Cassel, Jan Van Bouchaute, Lucienne Van Gastel, Eddy Adriaenssens, Gunther Blauwens, Dirk De Schrijver, Tino Ruyters, roger dessers, vera sneppe, Nancy Leys, Hinde De Mars, Erika Vander Meersch, Guido Godaert, Marc Van Damme, bart boudry, Maria Adriaens, Kristof Hoorelbeke, Lindsay Sannen, victor steenackers, Mariana Orozco, Marleen Van Gucht, Anneke Devoogdt , Jean-Marie Senesael, Ruud Mak, Wilfried Van der Borght, Dirk Verdaet, Caro Coessens, Helga Wynantd, Els Van Burm, Vif Van Nerum, Solange Baldewijns, Stefaan De Belder, Monique Van Haver, Carlos Vande Putte, Annemie Blomme, Els Broes, Magda Bundervoet, Peter Van Ael, PASCALE MELIS, Joseph Hamerlynck , marc D'Haene, Myriam Vermeulen, Linda Vanbinst, Monique Spithoven, Stanny Van Grasdorff, Maarten Meijssen, Simonne Jonckheere, Raymond Defrancq, Christiane Verheyden, Rita De Roeck, Hugo De Cuyper, Eric van Britsom, huguette verhulst, Ann Knapen, Anne-Marie Beirens, Trui Deschuyffeleer , Nora VAN HULST, Huguette De Mulder, GHISLAINE REEKMANS, Luc Supply, Annick Van Cauter, ingrid garreyn, Mathieu Marneffe, Anna de Baenst, Pieter Geentjens, Mr K, Jenny De caluwe, Sabine Van Schoor, Naima Bouslama, Geertrui Witdouck, Griet Vermeesch, STEPHANE BARTHELEMY, Micheline Lesaffre, Simone MERTENS, Kristel Paque, annik adriaenssens, Dieter De Court, Herman Bielen, Arne Van Hiel, Vera Depickere , Marlene De Smedt, Anna Kostic, Sigrid Pattheeuws, Kirsten Wilgenhof, Sylvie Thienpont, Martine Debacker, Ron Maurau, Hilde Van Rossem , Hendrik MAECKELBERGHE, Steffie Hilven, Nicole Heymans, stijn bollaert, elisabeth moulart, Jan Vanhaverbeke, Marianne Depuydt, Désiré Gahide, Paul Billiet, Tanja Gouverneur, Michèle Colpaert, Steven Verheyen, Luk DRIESSEN, Ilse Dierick, Frederik Schram, sevens dirk, hans willemyns, Ghislaine Peeters, Madeleine Buysse, Christine Gysels, Lutgard van Gerven, kristel vanhee, Romeo Rau, Mark Nelissen, Johan Van der Speeten, Rita Verbeken, sandra cuypers, Hilde Temperville, Dany Kerckhove, Lieve Bouwens, Anny Bruynooghe, Veerle Vaes, Marie Pondrix, Joris Verpoest, Walter Van den Brandt, jan De Pauw, Gilbert Bossuyt, Werner Neirinckx, Peter Vandevoorde, Philippe Vis, Margaux Toonen, Stan Lettany, Koen Van Damme, Greet De Craemer, Rita Mees, Emiel Jansens, KRISTOF KINDERMANS, Peter Lejeune, Rudi Rysbrack, Arno Gerits, lut Peeters, Paul De Decker, carl willemse, Lily Baens, ludo van tiborgh, Bjorn De Raeymaekers, Yves Peleman, Marjorie Blomme, Walter van den Broeck, Eva De Bleeker, Yvette Verdonck, Margaretha/ Gertie Driessen, Gwen Gebruers, Sandy Suykens, Hilde Hermans, Patrick Van Herle, Alain Cornet, Nienke Besbrugge, Danny Bracke, Jessie Suykens, Jan Van Wallendael, willy volckaert, luc servaes, Luc Vervloet, Julius De Nys, Alain Top, Karel van Kouteren, Ludo Wuyts, Lut Plessers, Filip De Loof, Caroline Andries, Hendrik De Jonge, Maryse Casier, Martine Hermans, Marc Van Montagu, Freddy Denecker, Geertje van Leemputten, Monique VRINS, Karen D'Hondt, Jan Hendrickx, Henri VANDENBERGHE, Bert Gabriëls, Hilde Geeraerts, Yasmina El Boubkari , Robert Van Meerbeeck, Lien De Metsenaere, Leo PARDON, Eleni Kiomourzi , Suzy Mommaerts, Rita Seels, Vera Pieters, Ciel Sucaet, Walter Van den Heuvel, Julia Thys, Eva Maria Jansen, Jacques Vandoorne, Patrick Bogaerts, Livin DELCOURT, Carl Geubbelmans, Anne Rogiers, ADELA VAN POELVOORDE, Hanne Van Regenmortel, Nancy Daems, Guy Vanthemsche, ROGER SCHILLEWAERT, Jacqueline De Jongh, Lut Matheussen, Stefan Van den Bossche, Hilde Lievens, Johan Desodt, Eddy Smit, Helga Broos, Lieve Hameryck, Louis Smedts, Lieve De Tollenaere, Linda Pelgrims, Mieke De Bie, Eveliene Frank, Jan Schryvers, Jan Deconinck, Peter Bals, sofie leconte, Jan Verbeek, Béatrice, Romain MONIE, KAREL Smets, Koen Becu, Marleen Coenen, Maria Eembeeck, oscar de wandel, Tim Van Damme, Paul Corthals, Jenny Claes, Herman Verougstraete, Jean-Marie Rosseel, johan vandenbussche, Jacqueline SCHELFOUT, Jeanine Bothof, patrick caignau, Dirk Claes, Gladys De Milde, TINE DEKEMPE, Olivia Van Hoof, Erica Geeraerts , Greetje Claes, Zita Dorissen, Barbara Van de Voorde, HUBERT BRAECKMANS, Laurette Nyabenda - Combel, Nele C, Andrea Buysse, bob onckelinx, Gaston MARIEN, Jan Gysemans, Jeannine Bultynck, Gilberte Vandrise, gino vesentini, Jan Vilain, Jean Vroman, Ilse Van Herreweghe, Bart Vander Cruyssen, Katrien Gerits, Jan Maertens, Francine Baetens, Karine Michiels, Sylvère Dufromont, Kasper Defrancq, yolande van den kieboom, Sarah Cosyns, Willy ROSKAMS, Anders Jacobsen, Edgar Boumans, Louis Demeyere, Berenice Monie, Leen DESTICKER, Janin Van hoydonck, Ann Daeninck, Peter Bruynseels, Greta Depaepe, Filip Opsomer, Marie-Josee Reypens, Patrick Peremans, Edwin Van Daele, Philip Stiers, Francine Vander Linden, Paul Massant, Kurt Van Hecke, maria Verbesselt, Kurt Vandenbroucke, Vladimir Sartor, Marc Vanden Daele, Elfride Van Geet, Luc Van Russelt, Katrien Dombrecht, Paul de Pessemier 's Gravendries, christel symens, Delphine De Smet, Susy Van Puyvelde, FRANCIS MOEYKENS, Ciel Sucaet, christian reunes, Josine Morrhey, Yvette Nagels, Luk Claes, Viviane Verswijvel, Chris Dom, emmanuel comer, els steurs, Sigrid Francois, Niels De Nutte, Karolien De Dauw, Philippe Vandendorpe, Erik De Smidt, Ferdy De Wolf, Patrick Coulier, Paul De Knop, Louis Vertongen, Freia Tilkin, Guy Adams, Veerle Provoost, josiane van de putte, Jan Kuilman, Katleen Pirard, Benny Saelens, Luc Deschouwer, Gerda De Groote, Ilse Rotsaert, Katty Maes, Brigitte Van Winsen, Marc Van Praet, Hubert Rondou, Jasia Van Praet, Veronique Van Asch, Ineke Imbo, Kim Buggenhout, Daan Janssen, josiane david, Frieda Marien, Filip Schriers, Carine Thienpont, André Mathieu Ghersin, Gilbert Ombelets, ron hermans, Johan GA Trotteyn, Thomas Jannes, Tanja Verbunt, GRAVINA ROBERT, Lisette Hazebroek, Huwel Bart, Liliane Van Gysegem, Lieve Pelgrims, Steven Vanderstichelen, Sylvain Peeters, Christine Dekemele, Patrick Feyt, Hilda Vrielynck, Johan Braeckman, Luc De Clercq, Leona De Bolle, Frank De Strycker, Frank Christiaens, Marina Otto, Caroline Ernst, Francine Vranckx, Eric Van Heesvelde, Rita Van den Berghe, Harry Roosemeyers, Willy Raats, Eleonore Broekman, Elie EECKHOUT, Lisette Broeckx, Marc VAN NIEUWENHUIZE, frieda lagage, Thomas Renard, Rita Carpentier, Eva Van den Bogaert, Ben Vanroelen, Michael Meert, José Wendum, Trees De schrijver, Freddy De Jaeger, Eef Van hecke, Eddy Boutmans, André van Deun, johan moortgat, Vera Bellon, Philip De Cae, Werner De Clercq, Mieke Werbrouck, Engbert De Jong, Liesbet Pittoors , Patrick Deprez, Judith Elseviers, Daniel Vermeyen, Marianne Hintjens, Geertje Wets, Ann Giezek, Raymond Janssens, Hendrik Vanmassenhove, luc verbruggen, Els Stevens, RENE Van Tiggelen, Flo Elst, Francis Van den Bulck, Véronique Vanbrabant, Niels Hulsbosch, roland speck, Martin VANHOECKE, Marc COESSENS, Inge Schoups, Simon De Beelde, gerd valgaerts, Frank De Busscher, sandra amed, ruddy billiet, Mathieu Vermeersch, mich de rouck, Albert Delfosse, Geneviève Meunier, Benny De Grove, Hellé Dobbelaere, Els Deroose, Jan Michiels, Karolien Van Doorselaer, Marthe Vanhoutte, Manon Jonckheere, Herman Ros, Luc Van Wanzeele, Lieve Allaerts, Kathleen Verhelst, Ninnia De Coster, Josee Vanhout, Natalie Bontinck, Elke Desplentere, Stefan Certijn, Naomi Van de Moortele, Yvette Fonteyne, Koen Ruysseveldt, danielle GAY, yo gilis, Riet Van Acker, Guy De Vriendt, Dirk D'haenens, Marina Pauwels, Marina Amand, Jan Bories, Christa Plaisier, Henri Francou, Jan Desplentere, Mariette Mensch, Guido Buys, geerdt magiels, Christine De Wispelaere, Paul-Guy Mingels, brigitte verhelst, Frank Vermeulen, NICOLE GILIS, Phyllis Digneffe, Els Deceuninck, luc van praet, Rita Bailleul, Mieke (Marie-J.) Maerten, Claire Vandenbulcke, Ellen Van Moere, annie van oost, ANNEMIE BRUSSELLE, Paula Christiaens, Frank Faas, Johan Heyndels, Sonja Verbeken, louis goudesone, Liesbeth Adriaenssen, Julien Van de Weyer, Carlo Cockx, Christine Naenen, Nicoline Wustenhoff, Johan Van Den Bosch, Joke Van Damme, Roos Deschamps, Guy Souverijns, Marina Laeremans, An Vermeire, David De Roover , Diane Abs, Luc Hillen, Annie Hermans, Petra Van Hulle, Marina Vermeir, Isaï Pauwels, Patrick Hoet, August Wouters, Christine Vanhercke, hilde zoons, Karin Schouwaerts, Marian De Jaeger, Marita Kelders, Mieke Van Acker, Ann Gyssels, Pascale Roelants, Annemie Van Aken, Gilbert Verhaegen, Mia Faes, Rik Verhaegen, Daniel Verstraete, Monique Kuylen, Wim BAILLEUL, Carl Desmedt, jan buyl, Arlette Wart, Lut Bosschaerts, eric delaeter, Joke Malfliet, Jacques Martinet, Monique Van Lancker, Annie Haemels, Josée Jordens, Marieke Valkenaars, Nance De Maertelaere, Lieve Leroy, marina ceulemans, Guido Winnepenninckx, Paul Geluyckens, erwin keymeulen, Ingrid Knipfer , Vanessa Maghuin , Magali Deschamp, Marc Taeldeman, Chantal De fre, Isabelle Pertry, Ilse Van de Weyer, Tony Van Loon, Sophie Wüstefeld, Katelijne Van hoorebeke , Berlinde Bonne, Linda Keppens, anita deneweth , Anne Delespaul, Kathleen De Meester, Ethel Van Rompaey, Seger Van Mileghem, Jasmien Vervaeke, Nancy De Meulemeester, Renilde claes, Johanna vandenabeele, Ida Oomes, Anne Willio, Lucie Lietaer, kristine van pellicom, Gilberte Anthonissen, David Van der Cruyssen, Jo VERBEECK, Frie Van Heel, Daan Pleumeekers, willy detré, Mia Taffijn, Johan De Smet, Linsay Verbeke, hilde Werquin , Hilde Van Mieghem, Robert Mallants, Maddy Greven, Natascha Vercauteren, Miriam de Bontridder, Antoon Perdaens, Jenny Maes, Paul De Belder, Kathleen Lamote, Christine Mässer, Nicolas Lahaye, Bert Vanhorenbeeck, willem hoogstad, Sofie Blommaert, Bert Hellemans, Sofie Van Wijnsberge, Richard Sleeckx, Gilberte Rowie, carine de bleecker, Kris Wij, Marijke Vermoere, Chantal Thijsman, Gie Janssens, Bart Pauwels, Vera Vanderelst, Carine De Lille, Thomas Valcke, Veerle Vermoesen , Liliane Van Olmen, Jan De hing, Papatya Dalkiran, Katrien Goeman, Rita Delahaye , brenda beerens, Lu De Beule, Hendrik Luyckx, Charlotte Bernaerts, Frank Fieuw, Gisèle Laireus, Elsie Pouleyn, Eva Orvanová, Natacha Driesen, Olga Bellinckx, Emile Van der Niepen, Janine Smeers, Sonua Loyaerts, Marie-Paule Rubens, Joris Van Acker, Evienne Tuytten, Magdalena De Deken, Anita Schroons, Patricia Raeman, Ruth Reychler, Cathérine Petré, Denise Van hauwermeiren, Marc Van den Eynden, wim de temmerman, Els Trio, Hilde De Smedt, Rik Van de Walle, Jhony Sorel, Sonja Saeys, Johan Deschacht, marijke desplenter, Sofie Baetens, Marc De Grove, Ronny Roels, emmanuel decoster, Greet Spaepen , Hilde Van de Velde, Johan Thielens, Fien De Smet, Gaël Laridon, Joke Vierstraete, Rik Delaet, Johan Vervloesem, Marc De Wachter, Harrie Dewitte, Joris Van de Vyver, Margaret Dierickx, Jethro De Kimpe, Hilde Devos, Ann Vanlee, Lea Vandenbruwaene, Paul Tassenoy, ANN VERVAECKE, Barbara Buysschaert, Linda Schafranski, Vanessa Lemaire, Peggy Plowy, Mieke Wellens, ANNITA KEUTERICKX, Marc Staut, Natasja De Veylder, Ingrid Van den Heuvel, Marielle Vandermierde, RAYMOND DE RUYTTER, Didier Coenen, Anna Van der Maat, Ellen Janssens, Toon Mertens, Brigitte Van strydonck, Eveline Van de Velde, Dirk Pauwels, Kristel Zenner, Sabine Joos, LUC VERVOORT, Irène De Ridder, Erik Provoost, Marthe Buysschaert, Rebecca Bosman, Hans Van der Stappen, marc elshout, Dan Dewerchin, Lieve Robijns, Annick Sevens, Denise Wynen, Karin Matthys, Karel Vandecasteele, René Vanwalleghem, Dirk Tytgat , Patricia Pausenberger, Kaat Cleenewerck, Rie Vanduren, Franciska Cardoen, Ivan Dewaele, renata vanhorenbeeck, Lienda Vindevoghel, Gert De Ceukelaire, Edwine Willems, Daisy Roman, Tinneke De Bleser, Katrien Desiere, Helena Goeman, marijke van rumst, ingrid wolfs, Veronique Van Essche - Moriani, Marina Van Heyste, koen kesteloot, Jan Plantinus Reindersma, Tom Buggenhout, Pedro Brugada, Paul Herbots, Gilbert Van Vaek, Nathalie Logghe, GEERT VILEYN, Ghislaine Verheyen, Stephanie Loontjens, Luc Tousseyn, Robrecht De Jaegher, Debby Keyser, Marie-Claire Van Den Berghe, Mark Coenen, Remi Baekelmans, Mieke Danneels, Jan Lampo, Veerle Adams, Vera Bulthé, Tania Mahler, Elza Paenen, Ria Thienpont, JANINE BOGAERT, Christel segaert, Hilde Van Leemput, Eric Rausenberger, Sanne Ector, Ilse Van Dijck, Isabelle Bartholomeus, Frans Everaert, Philippe Sysmans, Valérie De Vos, Johan Berckmans, andré simoens, gert ghilain, Yuki Yoshimi, Fanny De Swert, Jean-Paul Haustraete, carine bruyndonckx, David EMMERY, Dimokritos Kavadias, Elza Van denbosch, Lydie NEUFCOURT, willy week, Gerbrich Reynaert, Julien provinciael, Alain Dosogne, Kim De Witte, Bruce Poppe, Stella Giglio, Luc Eligius, Geertje Henckens, Pascale Wynants, PHILIP WITTOUCK, suzanne baekeroodt, Amy De Schutter, Ellen Cackebeke, Griet Maréchal, Francine Gooris, Diane Roef, Rita Dillen, Marleen De Bondt, Inge Schiepers, Herman Germeijs, Marie-Rose D'haese, Linda Peeters, Koenraad Devriendt , Bert Bijloos, marjan van ingelghem, Jo Bastijns, Ilse Van Ceulen, André Vervaecke, noel demeulenaere, Karine Segebarth, Marie Brees, Guido-Jules Kindt, Erna Van Droogenbroeck, christel maiheu, Marleen Beck, André Ketelaer, Emiel De Schepper, Francine Van den Moortel, Arlette Braet, David Bogaerts, Willy Van Steenberge, Ann Tilman, Kim Geenens, Ria Valcke, Huys, Marc Jansen, Annie Dudal, Lieve Vandermassen, Griet Cool, Libert Vansynghel, jacques Debels, Frank Hendrickx, Ann Clottens, Ludgard De Decker, Geert De Raedemaeker , Marierose Van Nooten, Suzanne Govaert, Gustaaf Van Opstal, Ernst Koster, Sarah Casaer, Hans Vanderschoot, Lieve Gesquiere, Marleen Van Gucht, André Van Nieuwkerke, Bertin Dever, Ann Dierick, Filip Braem, Renaat De Ruytter, Peter Van Severen, Guy Leclercq, Eddy Van Moeseke, Nell Kuilman, Christine Foulon, Els Robeyns , Sabine Versluys, Jenny Maximus, Erna Magerman, Henk Beeckmans, Ilse Cool, Anne Vaes, Hanna Michotte, Eddy Schoeters, Greg Piolon, Marc Peeters, kathy van der stuyft, Robert JONCRET, Johanna Deleu, Maud Janssen, Sarah Vercammen , Brigitte Vanmulder, Rit Maesen, Jenny De Vos, Ivan Goudenhooft, Wim Prof.em.dr. Van den Panhuyzen, Dirk Dillen, Magda Boels, LIEVE DE PRETER, Valere JOSSON, Eddy Van overstraeten, Karel Van Dinter, Dirk DECEUNINCK, Wendy Fonteyn, Bart De Hoef, Patricia Azou, Annelies Van Weymbergh, Katrin Van de Wauwer, Christine Marchand, Rita Bonne, Ria Baert, Conny Demonie, Monique Pinoy, Frank Van Passel, Martine De Winter, alain bourda, myriam meuris, Rita Huysmans, Inge Wouters, Ferre Van Besauw, Dirk Geeraerts, Carmen Hostenbach, William Vanhooren, Anita Houtmeyers, Kristien Verleysen, Pieter Ballon, Karen Cremers, Ireen Nysen, Bart Stijnen, Pascale Caliber, Antoine De Beir, filip lanssens, Miryam Van Boven, Toni De Groof, Cindy Calmeyn , Erik Vercauteren, Kristiaan Geerts, Sandra De Henau, André Van Dyck, Veerle Muylaert, patricia marsoul, Lutgard Crokaerts, Vera Sys, Marc Van den Broek, Jan Buyens, Vera van Ruiswijk, Ann Lievens, Danielle Vincent, Jan Torfs, Johan Brom, Hilde Debouver, hilde stappers, Ingrid Van Sinay, Riet Wille, Herman Braekmans, Sabrina Van Huychem, Kanya Jespers, Walter Blomme, Sonja Kestens, Kris Tondeur, Jelle Lauwers, Lieve Pottillius, Michel Vandersmissen, Lieve De Bie, Guido Maertens, Carina Suttels, Walter Bastaerts, Regine Renson, Marianne Bollen, ANN ENGELEN, Cornelia Noordermeer , Carine Verborgh, michele sprengers, Jan Martens, Karine De Smet, Thomas Rose, Greta Cuylle, Jean-Pierre De Greve, Marleen Bosmans, Frank Van Herck, Michel Barthel, Marc Vanrafelghem, Pol Deckers, marc verboom, Mark Huijghe, Suzanne Lemaire, Katrien Baetens, Nicole Wouters, Vera Van den Eynden , Patrick Van Dyck, Nicole Berghman, Gerda Roelandt, Simonne Van Damme, erik swaenepoel, Wim Kerremans, Marc Van Puyvelde, Dirk Grootjans, Herman Dhondt, Jo Vissers, Delfien Vandenbroeke, An Vermeire, Toon Colpaert, Diana Kok, Tim Roosens, Rose-Marie Willems, ELISABETH WELVAERT, Sarah Borra, Marijke Walgraeve, Robert GODDEMAER, Ivan eysackers, marthe tonet, Maria De Bruyn, Ghislaine Nuytten, Joke Dumon, Benny Geys, Wim Taels, Sonja Raes, Audrey De Mulder, Roel Putseys, Bert Willems, Wim Dom, chris devuyst, Els Van Leemputten , Chantal Bonet, Mieken LION, Roger Waeyaert, Hildegard Struyf, Ginette Janssens, Frans Andries, Sonja De Greve , Beatrice Vanherle, mieke vervaet, Isabella Vanremoortele, Roland Deboes, Jean Lescrauwaet, kathleen van steenkiste, Rita Goeminne, Moniek D'haese, Koen Bollaert, mieke merckx, Carina Vansina, DAISY DECHAMPS, André DEVOLDER, Anne Boyen, Martin Vanden Hende, Yves Demol, Jeanine Van Camp, Greta De Bisschop, Carine Jacobs, Hilde Vanderheyden , Anne-Marie Michiels, Julien Reyniers, Walter verraes, Anja Raes, GUY NOTERDAME, D Stefens, ERNA VANSEVENANT, Marc Pelgrims, Martine Lefebure, Claude Hennebert, josephina gielis, Luc De Bakker, Mireille Bekaert, GIZI DAENS, Josiane Debeck, Irene Van Nauw, Sven Peire, Luc Wallyn, Cindy Van gampelaere, Dieter Dujardin, Jan Baes, Deborah Decock, Anke Gevaert, Erik Van Den Biesen, Francois Verheyen, Yvonne Van Hoye, Sofie Rottiers, Brigitte Cools, Magda Hamerijck, Alain Provoost, Erwin Lesage, Ilse Vromman, Garrit Van Regenmortel, Kurt Van de Poel, Erik De Bisschop, Gerlinda Swillen, geert fazsseur, Frederik Lapeirre, Stefan Franck, els goderis, Liese Vercauteren , Annemie De Bruycker, jeanne faes, kristien broos, Freddy De Vierman, Luc Smeets, Lothar Verbist, Willy Ysewijn, Myriam Nijskens, hugo brems, Mieke Dehoperé , Heidi Hallaert , Willy De Zutter, Eddy Moerman, edward ceulemans, Jan Lamberts, Coene Geert, Carl Andries, Hendrik Peeters, johan leemans, Tia Merecy, Sonja Vanparys, Sandra Swinnen, Peggy Mantels, François Houbrechts, Michelle Indekeu, Jeannine Vanwalleghem, René Boets, Staf Cools, Marian Beckers, Peggy Van Drom , Marc De Schryver, Christian Fillet, mireille duymelinck, victor vanderstappen, Guido Monballieu, lieve van vlierberghe, Willem Debeck, LUC VAN NEVEL, Amber De Greyt, kathleen vancutsem, Ann Mees, Mireille MOREAU, Erna Schellens, Jan Truyts, Brigitte Van de Sype, Frank Liles, Rik Rammeloo, Annitta Buggenhout, Regine vercauteren, David Raemdonck, Iris Aerts, Annick Holvoet, Els Maeckelberghe, Carine Sergeant, Guy De Backer, Raes Roland, Herman Bosteels, Joske Dolmans, Franciscus de Jong, Martine Lemmens, Catherine Blancquaert, Ella Koninckx, San Van der Kruis, Berlinde De Gendt, Saskia Blomme, Mia Grijp, Jeannine Deprez , Erik Geysen, Tiny Van Grootloon, Jan J. Van Damme, Jan De Maeseneer, nancy De maesschalck, Sabine Melaet, Didier Pollez, Martine Servayse, Marie-Thérèse Vandebotermet, Martine Van Acoleyen, Birgit Deprez, Marijke De Rammelaere, Nina Callens-Marien , Kim Van Driessche, JOHN CALUWAERTS, Anne Dhaens, Ann Onkelinx, Annelise Bouckenooghe, Karine Vereecke, peter pelgrims, René Van Tiggelen, Britt Ballings, Liliane Op de Beeck, Anne-Marie Devoldere, Ronan Kermarrec, Heidi Lammertyn, Eric Geijsbregts, Mil Kooyman, HILDE GYSEL, Ludovic Devos, Jan De Maeyer, Wim Patry, jeanine van herck, Guy Kindermans, Tamara Neven, Yvo Gijsbers, Evelyn Buyle, Luc Chielens, Kris Thielemans, Tony Van den Berghen, coen westerbeek, Nathalie Brutin, Yves Geysels, sabine van daele, Raf Moestermans, Edmond Nuyts, agnes de vylder, Hugo Vermeulen, Bob Dergent, Sabine Luyck, Janette Renes, Gladys Vanlommel, Lode Vlayen, Marc Mortier, Inge Huybrechts, Gladys Bovyn, Frieda Thieren, piet casaer, Robrecht Lambin, Roos David, Frank Haes , Jacques Declercq, Martien Van Geersom, Diane De Clerck, Dan Jonckers, Roland Versluys, Dirk Celis, Manel de Swart, Erik Fierens, Adrianna Grzejdak, Denise Verstraeten, Roel Godaert, Annie Decleer, Jeannine Havermaet, Marianne Baudenelle, Eric De Smedt, luc werbrouck, Birgit De Wachter, Roel Crols, Ingrid Crucke, Robert Klaes, Jean Remes, Pascale Petrus, Jean Lambert, Carlo Scheerlinck, Dianne Nuyts, Suzanne Bergman, Laura Messens, Vic Kinnart, chris van maele, Matthias Rombaut, Chris Isaïe, miriana Frattarola, Chrisje Snoeckx, Katie Van den Broeck, Rozet Janssens, marlene van heghe, Hilde Van Iseghem, TIJL VIERENDEELS, Marc Vandroogenbroek, Herman Standaert, Martine Goes, Henri Oger, Christ Neyens, Pieter Mellaerts, Peggy Van Duyse, veerle de boe, viviane Balthazar, Frank Goes, Jan Stefens, Willy Van Doorselaer, Vincent Van Der Linden, Bert Van Bree, Etienne Opsteyn, theo veulemans, Sylvain Van Labeke, Christian Delporte, Jeannine Cools, Christiane Van Broeckhoven, Claudine Mortier, Leon Cuykens, Gwenda Henry, An Vermoesen , Gust Denys, Claudine Lesaffre, Dirk Severins, Dirk Speltincx, Els Heyvaert, Luk Van Cleemput , koen vromman, Geert Swaelens, INGRID VAN MIDDELEM, Erik Van berendoncks, Hugo Verbraeken, Natasja Despiegelaere, Chilo Vanlerberghe, fran Wynants , Mireille De Ro, Sven De Meyer, Magdq Fransen, Frank De Bruyne, Arlette Baudewyns, Lea Melkenbeeck, Brigitte Hoydonckx, Luc De Schaepmeester, Marleen Gantois, Anny Crevits, Edithe Verbiest, Gert Neyns, Norbert Vandevorst, Elisabeth Van Roy, Jean-Paul Vanryckeghem, Pascal Bouquet, Fredd Delbaen, Raymond Dieltjens, Marleen Vermeire, Marc WALLYN, Claude Guldentops, hilde oplinus, Lien De Ren , Micheline Van Hoorde, Peter Debbaut, Serge Vermeulen, Christian Eliaerts, Jean-Marie Hennuy, Leo PONTEUR, Edna Geuens, Marcus Vertommen, Tarsice Hantson, Simonne Rouzeré, Catharina Pattyn, Jef Van Tendeloo, Hilde Van Laer, Rik Verschuere, kathy van waesberghe, Rik Stryckers, Bart Vansteenkiste, annie CLERCKX, Katty Govers, Jacques Pecheur, Koen Uyttenhove, Pasquale Monfreda, P Boeckaerts, Alfons CLERBOUT, Christophe Monzée, Jacques Vandevelde, Youri Devuyst, Rosette Demuyter, Patricia Carriere, Jacques Maerten, Ester Struelens, Neervoort Charles, Hubert Louage, jakke jacobs, Peter Vanbaelenberghe, Walter Brems, Sam Geuens, Rosario Di Rubbo, Karel Devocht, Willy Musschoot, Fran Bambust, Guy Storme, Dirk Van Loo, Luc Veroeveren, Nick De Clippel, Vincent Daems, Eric Vereecke, Greta Carleer, Youri Devlaminck, Marianne Maeckelberghe, Paul Van Coster, Marie-Claire VAN ROY, Marcus Buysschaert, Hilde De Schuyteneer, Guido Persyn, Petrus D’Haese, Dirk Dermaut, Anna Degeyetr, Johan Beuckels, eduard jacobs, Cornelia Nuis, Marc Rousselle, Frederiik De Vrieze, Marc Cautaerts , Jelle Schouppe, Etienne Bogaert, Xavier Foulon, Mieke Van Hellemond, Patricia Delarue, Marie-Jeanne Maes, Els Goos, marc devuyst, MARTINE NIJS, ludwig naulaerts, Sigrid Merckx, may verhoeven, Jan Cumps, simonne masschelein, Roland Leclercq, Nadine Vande Ginste, Kim Sweers, Karen Brizar, Georges Vandenborre, Evi Vanheel, jean sterckx, Pauline Achtergaele, Sabrina Leyers, Caroline Debuf, anne adam, Fred Meijlaers , Nicole Deryckere, patricia normon, Ann Coolkens, anna van Vliet, Miranda Schildermans, Renaat en Hortensia Van Goethem-Biscop, Patrick Van Calenbergh, Jan VERLINDEN, Dirk De Vos, Daniel Vandenbroeck, Gresilda Skenderi, Freddy BONTE, Kirsten Hermans, Nestor Cochez, Anne de Graaf, Erwin Voets, Dominique Vanbrabant, Geert Maes, luk monsaert, Marie Jeanne Kerckhove, Bernadette Meunier, Gerrit Wijns, Marleen Rodiers, Frank De Raedt, sabina opgenhaffen, lieve van gijsegem, RITA DEMOOR, Walter Blieck, Christine Van der Plas, Kathleen Vereecken, Veerle Roosens, Joke Maes, Petra-Augusta Foré, Jean-Pierre JANSSENS, Patrick Dobbelaere, Chantal Martlé, Ingrid Cooreman h, Bérénice Bousse, Harry Goossens, Jean Catala, viviane Reynaert, Walter Decleir, Else Walravens, Roger De Wit, Dirk Van de Vondel, bjorn Gullentops, Willy De Geest, Lieve Vandermersch, Pieter van Mol, Kathelijne Tiels, Eleonora De Peuter, Joke Goovaerts, Coco Montsma, Erik Tyst, Sophie Gadeyne, Tom Van Damme, marcel van hoof, Lydia Buttiens, Eduard Somers, Joëlle Kermarrec, Sigrid Lauwereys, Micheline Vancutsem, Laurent BLONDEN, Tania Cornelis, Wim De Maesschalck, Eric Verhulst, Henriette Haesendoncks, Hugo Van Hombeeck, Hans Focking, raymonde casteleyn, Yo D'Haese, Jessica Van Sintruyen, wannes vanden eede, Lieve De Cuyper, Julienne De Wachter, Wim De Maesschalck, Elly Maes, Michel Desprets, Willem Emiel Joris Taelman, Greta Anseeuw , Francine De Jaegher, Corinne Leys, Yvan Dheur, Nadine Dekens, Maria Vanschoenwinkel, Jean-Jacques Amy, Robin Roosens, Ingrid Cools, Ankie Wind, Anne Vanneste, Anne-Marie Courier, Caroline De Neve, Marc De Wit, Gilbert Van den bossche, Gilberte Heylen, hans van laake, Jo Wegner, Maria (mieke) Bernaards, Doreen Coeckelbergh, Jean Debaere, Maureen Mingneau, Marc De Geyter, Jean-Paul Butzler, anne vrancken, Karin Verboven, JACQUES Debouserie, hilde wellens, Meredith Thompson, Fons Van Aperen, Lut Van den bosch, Peter Ramboer, Marian Rademakers, Jaak Vissenaken, veerle de smaele, Ann Leunckens, Tine Berbé, Els Huygelen, Hugo TEURLINGS, Linde Waeyaert, Tommy Verlinden, Sofie Van Grieken, Els Vandecapelle, Veronique Claeys, Frans Van Gheem, David Van der Maat, Virginie De Klippel, Wim Verrrsen, Susanne Verkerk, Pascale Coenen, Monique Vos, Annie De Sadeleir, Barbara Bouckenaere, Flora Van den Heuvel, Pieter Verrept, Rony Van de Voorde, Marc Lemmens, Van Hove Inge, Magdalena De Groote, Veerle Louis, Lynn Brabants, Daphne Agten, An Pauwels, Martine Caron, Liesbeth van der Linden, Ludgard Proost, Daniel Beeckmans, Eric De Stercke, James Demuynck, Hildegard HERMAN, Rita Smets, marleen vlaeminck, Elly Chaltin, Marc Janssens, Albert Michiels, Serge Baeken, Jef Goderis, Martine Van Beveren, Joeri Guillaume, walter Prevenier, Wim Daeninck, Marc Boone, Frank Roels, Koen Nicolaers, Marc Verdonck, Josee Bauwen, Freddy Bleus, Petra van Hoften, Frieda De Koninck, jan brouwers, Jean-Marie De Mits, Marie Ghijselen, Patrick Rentmeesters, linda joliet, Filip De Bodt, Heidi Hermans, Marc Slegers, Veerle Van Den Eeckhaut, Sofie Vdb, Jan Van Reck, Yarrid Dhooghe, Chris Christijn, krist kluysse, Martine Camus, Frederick De Clercq, hilde de groote , Koen Van Ryckeghem, Linda Asselbergs, sien simoens, Paul Van santvoort, Luc De Rooy, Luc Vermaut, Lut Holderbeke, Liliane Herten, INGE DE GEYTER, Albert Stas, Carine Lossy, Stefanie Proot, Stefaan Sterck, Bram Vanderborght, Veerle Ronse, Christiane Geeraert, sylvia van haelst, Serge Dekeersgieter, niels van Berlaer, Dirk Mast, Herman Lange, Geert Boxstael, Jan Van Sanden, Yves ANCIAUX, Irina Schmitz, Marc Bosman, Roland Willemyns, kim peeters, Rik Hancké, Valerie Meyvaert, Leen Verbeke, Christine Vercammen, Erna Haemels, Jean-Pierre Schepens, hilde cuvelier, Christel van der Vloed, Chantal Heynderycx , Simon Vandeputte, Nele Deblauwe, Annie Declerck, Jules Maes, Lieve Blimmaert, Gilberte Beumont, rita Hebbelinck, Hugo Genbrugge, Cathy Van Riel, Nini Vrijens, Marc Tourwé, Marleen Vanzandweghe, Hilde Dewilder, christine deprez, Rita Hebbelinck, Daniel Verlee, Katrien Meganck, Ingrid Michiels, Rudy Teunissen, Mimi SMITH, Tom Bossyns, THEOFIEL TROCH, Michelle CROMBECQ, Roger Van Keer, Kristoff Van Santvoort, Rita Van den Berghe, Els Stubbe, Christine Van Broeckhoven, lisette oosterbos, Hilde Tytgat, Suzanne Donni, Nathalie Leclercq, Ulrike Dausel, juul lannoo, Redgy Van den Bergh, Conchita Belaey, Marijke Moulijn, Anita Wimmers, toni masson, Nancy Driesen, Philippe GAUSSET, Patricia De Buck, Tony Dewit, PIET VERHELST, Frank Symoens, Viktor HENRY, Jacqueline Thoen, Joseph Asselbergh, Renilde Van Campenhout, herve de lamper, Trudi Clerbout, Caroline Bastin, Fien Gilleir, helga Rolly , Eva Zabrocki, Baek Karin, Kristin Ophoff, Carine Worm, Eduard VAN GASSE, Joris Desmedt, Ellen Vandevijvere, Michel Vanhee, Tania Laridon , Roger Vens, IRENA VANDERJEUGT, Brigitte Nackaerts, Marc De Smedt, Bruno Pantain, Sonja Van Melkebeke, Annick De Ridder, Marc Andries, ann van alboom, linda dumon, DORIS SANDER, Leo Goeyens, Maarten Dewulf, linda schreurs, Hilde Hellinx, Felix De Boel, Pierre Lievens, Steven De Clippele, peter potvlieghe, Johan Keirse, catherine boels, Pieter Browaeys, Jaenien Vermeersch, Else Dhaen, Carolien Van Paemel , Pieter Van Mulders, walter vercruyssen, Liza Janssens, Indra Pleune, Frans Redant, Marie-Anne Schrijvers, Walther Bormans, Johan Torfs, Lydia Oosterlynck, lena Vandenberghe, andrea fuchs, Annie Galmart, Jeannine (Jana) De Gendt, Renilde Borms, Francoise Claeys, sandra De Gendt, linda de mol, Rik Thys, Jos Festiens, Willy Dezutter, Catharina Martini Buijs, Annemieke De Ruyck, frans vervaet, Rosita Vervaet, Mike Aerts , Kathleen Den Hondt, Evert Zinzen, wim rooses, Christophe Leroy, Jos Hermans , Monique Van Pellecom, Marianne Janssens, Ida Dequeecker, Steven Stevens, Wim Dezeure, Katharina D’Herde, Daisy De Clercq, Guido Van Liefferinge, Julie Nys, Simon Gunst, Cathy Brans, ELS Broeckhove, Jo Huysmans, Corry Nicolaes, Christa Cooreman, Koen Martens, Els Briels, JEF De Duffeleer, patrick descamps, luc de wilde, Ralf Celen, Patrick Declerck, Paula De Beule, Henri Laurent, Chantal Borgers, Carine Francken, Raymond Roefs, Florence Roelant, Manu Meers, Diane Beirens, Christine Casier, An Everaert, Viviane Vermeire, Luc Teuwen, Chantal De Smet, Lieve Sels, Josette Nackaerts, Elza Verschooten, Marijke Colle, Kurt P. SIREJACOB, Yannick Provoost, Helga Van Dyck, Roland Rigole, Theo Vanooteghem, Helmut Gaus, Vanessa Vermoens, Mieke Roskams, lydia vanhulst, Adolf Dirk Van Geertruyen, Bea Verlinden, Daan Rau, Luc Van De Gehuchte , Bernadette Lallemand, Hans Vertommen, Irene Cardinaels, Lieven Verbert, Willem Van Cotthem, Frank De Coster, Freddy Evers, Frederik Dezutter, Hélène Waeben, Steven Mortier, Geert Angenon, KATELIJNE BAEKE, Anne Lenaers, ELSIE ROTTIERS, Lien Du Four, Marc Vlecken, Paul Wille, Yolanda Luijkx, Katrien Vanlerberghe, Freddy De Geyndt, Annick Festen, Veronique Van der Elst, Emelie Heller, Guy Van den Bogaert, Karen De Bruyne, Denise Van Bossuyt, Ann-Michele Neven, Marleen HOUTMEYERS, Francine Courier, christine vanderhauwaert, Els Van Puyvelde, Ann Cappuyns, Imel Adam, Conrad Deboosere, René Budts, Pol Van den plas, Rosalie Gentij, jacques peeters, Max Schneider, Luc Luyckx, Julot Maja, ViK Berbé, Sonia Willemse, Nik De Man, Peter Vanhove, Lieve Van Coppenolle, Jan Martens, MARTHA audenaert, jan Vielfont, Dirk Crevits, Léopold Roger Kumps, nadine heyndrickx, Linda Vansteenkiste, Veéronique Van der Borght, Beatrijs Callewaert, Helene Leus, martha bollaert, inge desimpelaere, Elisabeth Wuyts, Eveline Wouters, ERIC PAS, Hugo DE CNODDER, annelies belien, Hilde Muls, Hilde Vervaecke, Elie De Buck, Ria Ratinckx, Veerle Pashley, Glenn Delrue, Hilde Tomsin, Marijke Schillewaert, Annemie Vanackere, John Van Erck, Karlien De Meulenaere, Leen Lauryssen, Inge Gedopt, Marc Benijts, michele leunen, Annelies Deschepper, Linda Van Roy, Anneleen Baetens, chris cauwenberghs, sil Huybrechts, Laurent RENS, Gratiane Devrerkere, Eddy Vander Linden, Roland Deceuninck, Ann Vansteenwinckel, Elisabeth De Waele, karina sabbe, Pascal CORNELIS, Bernd Van Hulle, Jacques Sterken, Johan Verhaeghe, Carla Terryn, Peter Verplanken, Anneke Pijnappel, Diederik Aerts, Myriam Steketee, Nathalie Verwimp, Walter Brans, Chris Nevelsteen, Karin Kerrinckx, E3lianne Caroline Van Stichel, Danielle Coopman, Marc Cauwenbergh, Dora Beernaert, Rita François, ED DE NEF, Paul Putzeys, Francis Van Eycken, Karl Laurent, Ilse De Winter, Elsje Ver Kempinck, Karin Cools, Claude Storms, Rachelle Hofmans, Christiane Kowalski, Laurette Polling, Sara Dubois, Frieda Maes, Jean De Laet, Hendrik Braem, Achiellia Demeyer, Hilde Verbruggen, lilianne Viaene, anne-marie Raymaeckers, John Kellen, Jan Laurent, Lydia De Ridder, WIM RAES, Brigitte Bollaerts , Jacqueline Baetens, Barbara Roose, Carina Van den stock, fernand dejosse, Brigitte De Windt, Miek Caenberghs, Gart Scheppers, Willem Castelyns, Celine Dhollander, Carolien Cocquyt, miriam roquet, Arne Nys, jo zwaenepoel, georges van den broeck, Anita Ketels, Lode Hancké, Veerle Vanmaercke, Godelieve Spreux, Ilka Van Criekinge, joris van aerschot, Leen Roggen, Johan De Geyter, Thea De Raes, Anne Verstraeten, Bart Hendrickx, Stani Lazic, Gerda Van den Brande, elly royackers, Dirk Lagast, Jan Rombouts, marina mallefroy, GRETA DE SCHEEMAECKER, DOMINIK VANHOUTTEGHEM, Sylvia Faict, Kris Permentier, HENRIK BARENDS, Ria Hillewaert, Irma Vankelegom, Ann Hoefkens, Linda Van der Vloedt, Linda Vansteenwinckel, Ria Van Noppen, Benedikte Van Eeghem, Irena De Vos, Wilfried Lodens, annick van den nest, frank desmet, Johan Smets, chantal pardon, Gratienne Alderweireldt, Rita Vervecken, Martine Jaquet, Daisy Anrijs, Ingrid Vandenhoudt, Jean Vanrijkel, Sylvia Stieners, Annie Joseph, Dorine Ostyn, Rita Keulemans, Lindsay Cool, Ariane Van Bogget, Pascal Leroy, Simone De Coninck, Walter vanparys, JaN Roskams, Dirk Severyns, Claude Bekaert, Joke Verbiest, Jeanne Verdeyen, Sarah Vanobbergen, Monique De Keyser, Liliane Verbert, joris troubleyn, Rita Rootsaert, PAUL EEKELAERS, ives verheyleweghen, Andre Devos, Joris Buggenhout, Ingrid Boits, jeannine corthals, Miet Claes, Alfons Hardies, paul lus schrijvers, Claire Vanderstraeten, Nancy Sweert, Els Fret, Dorine Ostyn, Ingrid Brydenbach, Tina MARQUET, Raoul Van Esbroeck, Jean-Luc Sterckx, liesbeth desmedt, Joni Dambre, Johan Priem, Linda Geeraerts, Vera De Bock, ingrid de schryver, wim claus, Evelien Smets, RONNY MATTHYS, katia wittock, Jean Pierre Florizoone, Ilse Van craenendonck, Marleen Coene, Albert Catteceur, Bob Gebruers, Vincent Umbrain, Mieke Debaene, Jonas Vandeghinste, Marc JANSSENS, Cecile Gruwier, Eddy D'Haenens, José Van Den Bossche, Dirk Huyge, Katrien Marckx, Alexander Michielsen, Wendy Thomas, Francine RONSSE, Robert Mekking, Hilde Kerkhof, Emile Tack, Heidi Geersens, Gerrit COPPENS, Rudi D'Hooge, Lucien De becker, Patrick HENDRICKX, Eddy Vann Zeebroeck, Freddy Decreus, Petra Van Hamme, Wendy Verkoeyen , Hilde Amand, Serge De Geyndt , Eddy Beyltjens, Dirk S'Jongers, Willy Vandevelde, Bart Gordts, Sarah Verhofstadt, Petra De Geyter, Melissa Horlait, Victor Godin, Rudolf De Smet, Monique Oste, Toon BROUWERS, Eric Bottu, marie-josee putzeys, Karine De Proost, Anne Cloet-Osselaer, An Woestenborghs, Gilberte Vingheroets, Vera De Groof, Nelly Verfaillie, Danielle (Dani) Bonte, Min Vantilborgh, Noël Quintyn, Ludo Hellemans, Guy Vandebon, Alain Segers, Frieda Bossuyt, Jan Neelen, kathleen lefebvre, Jan Hellemans, Niels Van de Winkel, lief coppens, Vera Wagemans, kemps lutgarde, Sophie Depus, Gaby Keppens, Willy Coomans, Anne Wisse-Harmsen, Lisbeth Isaïe, Etienne Leyden, Inge Franssens, Myriam Van Oost, Angelique Declercq, Iris Musschoot, Peter Theuns, Dorine Coolen, Ann Naessens, Hans Wauters, Guy van den Heule, Chantal Vermeir , Ruth Geyskens, M T Dhaene, Liesbeth Poorters, Philippe Van Burm, Theresia Debrock, suzanne van poucke, Ingrid Poisson, Wilfried De Buck, Lydia Renders, Joannes Coomans, Peggy Marivoet , Wim Wilms, Tim De Cort, Corine Van belle , Joëlle Smets , denise adriaensen, Nancy Brouckmans, Corneel Buyck, Anja Rijmenams, Frieda Verbist, Erik Vandereecken, patrizia christiaens, Machteld Michiels, Etienne De Wit, Rita Spirinckx, ilse cels, Martine Geiregat, Gina Van Geel, Vera Dewaelheyns, Frieda RENDERS, Chris Teirlinck , Luuk Gruwez, Arne Causijn, Ingrid Decoene , Herbert Langaskens, Lieven Loncke, Werner Soetens, rita derre, Rony BAELDE, Mia Reynaert, Jo Defyn, Jaak Gregoor, Chris De Winter, Serge Hoste, Marina Verschueren, Tim Smets, Hilde BLOCKMANS, Frie Van Rossen, Veerle Van der Steen, Nadine Guisson, linda quackels, Sigrid Maes, Marlleen Hendrickx, Kristien Geyskens, Nicole De Donder, Myriam Schelck, Lieve Verachtert, Anita De Cuypere, Marieke Vervoort, Chris Haemels, Griet Viaene, Chris Dessein, Simone Van Neck, Manfred Haelters, Brick de Bois, Steven Schatteman, Marleen Engelborghs, Kristien Hinnion, Roeland Leroux, Pierre Pansar, Freddy Van Overmeire, Walter van Nispen, Ann Bruneel, Linda Van de Pas, Payrick De Grez, Maria Coervers, Johan Renard, Peter Cnudde, Patrick Christiaens, Veerle Weverbergh, Gilbert Campsteyn, Dries Lybeer, Dirk Demeyer, Rik Scholliers, Linda Schouteden, JACQUES STRUYVE, jhony Van steen, Tania Boogaerts, dorian van der brempt, Marc Koolen, ERNA VAN DER AUWERA, Henri Baré, Marie Ringoir, Oscar Van rentergem, EDDY PEETERS, beatrix ceulemans, Rik Pinxten, Chantal Coussement, joris wouters, gilberte lambrechts, werner everaert, carlos lucq, Erwin Huybreghts, Machteld De Metsenaere, brigitte mester, Lu Van Poele, Willy Patrick De Wilde, Willy Bauwens, Mathias Danneels, jo boulembercq, marieke janssen , Sarah Geens, cathy cardon, rudolf wertelaers, Katrien Dossche, John Cossement, Mylène Bovy, Katje, Kathelijne Drowart-Decroos, Anna Timmermans, André VAN DROOGENBROECK, Katrien Drijvers, Luce Maes, Vera De Neve, Ria Pacquée, joseane verledens, Luk Sips, Guy Metens, Schram Reinhilde, tom pollet, EDY MAILLARD, Henri Roggeman, Walter De Rijck, Hans COOLS, Betty Brosens, Jacqueline De Keyser, Patrick Wyffels, Rita Louwagie, sofie De Kimpe, Patrick Gohr, Lillie Verlinden, André Leemans, eva van tulden, Marc Van Molle, inge de munnynck, Rita Smet, Dirk Smets, Mieke De Win, Mark Cloet, YO BREYNAERT, Jozefa Happaerts, Robert Claes, Sam Vancampenhout, Batja Mesquita, Claudine Desmadryl, Claudine Muylle, Else Albrecht, Lucas Verkest, Geert De Soete, Diethild Vanweehaeghe, Gilberte Schuyten, An Arnou, Nicole Gevers, caroline copers, Guy Goedseels, Guido de Munter, Filip Hondekyn, Katrien Van Heddeghem, Anne-Marie Chiese, Mark Verstraelen, johan ulens, Peter Langenberg, Linda Biesemans, Antonia Hoefnagels, Aurèle Looman, Anna Roosbeek, Jean-Luc Servais, Dirk Van Wonterghem, Carine Vandepoel , Robert Ghysels, Marita De Neubourg, Herman DE LOOR, Ward Dieleman, Eddy Van hedent, Rita Beyers, Dani Verachtert, Jos Van den Bergh, Jan Van Roosbroeck, Ingrid Vander Veken, Ingrid Stals, Firmin Haeseryn, seppe verstegen, Anne Pauwels, Monique Brulé, Ronald Verbruggen, Philip De Roeck, Melissa De Block, Marianne Maes, firminus serré, GERDA BILLIAUWS, Eddy Schoolmeesters, Anne De groen, Chris Delwaide, Eugeen Lambrecht, Gert Terny, Charles Susannne, Myriam Cassimon, Brigitte Marynen, roland Goeman, Griet Debacker , Daniel Poesmans, Nia en Henk van de Kerkhof, Gaya Van Boven, gerard billast, Roger Loquet, guido deckmijn, Jean Swings, Francis Stevens, frieda helsen, Geertrui Daem, Conny Verkest, Mariella Debille, Yolande Vanderstraeten, Danny Hanssens, Mady Browaeys, Raf Sel, Hetty Laenens, Edithe De Maeyer, brigitte deknuyt, Naduah Decoster, Harry Sweeck, Evelyne Mathys, Rudy Van Rossen, jean-pierre bousse, jan leemans, Armand De Gendt, Nicole Maja, babs schepens, Jern Vermeiren, Blanca Peré, michel buylen, Frank Stevens, Peggy Cortois, Patrick DeBlock, Erna Boogaerts, Gerard De Fré, Peter Paul STAELENS, Ghesquiere Nele, Alain G. J. Derycke, Jean Nihoul, Lieven Struye, Evelyne Namenwirth, Willem Verpoest, Ronny Matheesen, guillaume buggenhout, Marc Reugebrink, Tonia van Dyk, liliane versluys, Veerle Samyn, Koen Wijnant, Martine Demeulemeeste, Mia Aelvoet, Koenraad Bassez, Guido Quaghebeur, Robert Sijens, Jacques RAA, Mireille Fourneau, Koen Bossant, Lesley Perilleux, Peter Smet, Els Dumon, Jean Goovaerts, Ludwig Vandevelde, Roger Vanhaverbeke, Koen Ooms, Kristina Peereboom, GRETE BOONE, Ilse Weets, herman nys, Robert Smet, Jef Stevens, mia vandecasteele, Raymonde Doens, Fatima Bounda, Wenda Pelicaen, Kelly Vermeiren, martine Olivier, Frans Van Stappen, Jean Monten, Michèle Homburg, Patricia Doms, Ilse Bickes, Cecile Vanderschaeve, Wilhelm Garez, Anne Lagrange, nora synaeve, Camiel SWERTS, Sander Peeters, Bart Vandormael, Nicole Geudens, Els Van de Bourry, Christian Dochy, Dora Monteyne, Annemie Moers, Jacques De Vriese, Caroline Lorent, Dirk Van Dingenen, Paul Vandenbussche, Jos Nihoul, Kristine Vanhemens, Dries De Wit, Jeannine Van Der Aa, ROBERT ELIAS, Wietse Wiels, Katrien Claes, Catherine Ongenae, Christophe De Clercq, Jenny Verhulst, Patrick De Backer, Willy Bonnevalle, Ivo Vanden Born, Inge Picard, Lieven Lambrecht, Nathalie Vanlerberghe, Eric Hennaux, Gerard Herbots, Lieven Devos, Eduard Joris, Lea Decock, martine bauwens, Danny Deldime, Eveline Bontemps, Dirk Teurlings, Roger Minnens, hilde vaneerdeweg, Freddy Van Weymeersch, karina dekeyzer, Frank Boven, Monique Belgrado, Patric Jacobs, NICOLE COENEN, Herbert Plovie, Monique Binon, brenda bulte, Helena Van Driessche, Edgard Maes, Galmart Luc, sandra heiremans, Dirk Liebaers, Eddie Wisse, Franky Nierynck, vital roodhooft, philippe bruyninckx, Daniel Samyn, Claudine Vandyck, Willy Seeuws, Walter Duytschaever, Vanessa De Greed, Marcel De Cleene, Swa Demesmaeker, Ineke Casier, sonia daniels, Hugo Decleir, silvia snoeks, Marc Vanderleenen , Lieve Deckers, Françoise Vermeersch, Gerda Lauwers, Lena Josephine De Kempeneer, Gery Vermaut, Jacques Mertens, Ria Vanhees, Arlette Dewever, Christine Janssens, Bruno Steeman, Arlette De Smedt, Nadine Dewit, ivan de naeyer, Josee De Winter, Emiel Verheyden, Lut Averhals, Gerda Vanhellemont, Katrien Van Achter, els huybregts, Jef Buelens, Rita Vrancken, elaine ost, Jeroen Olyslaegers, karel duthoy, Roland Van der Linden, Karin Selleslagh, Yves De Raes, René Vermeir, Pascal Devillé, Paul Janssen, LOUISETTE VERVAET, Marc Zys, marc coeman, Chantal Marie Buyens, Denise Odekerken, Clairette Croux, Linda Van Lierde, Hilda Van Asch, nadia Merchiers, Jean Van Belle, Victor Meyvis, Johan Van Hoorde, eddy roels, Ludo Jennes, viviane nollet, Pascal Peeters, Frank De Valck, Marijke Roosen, patricia schellekens, Soetkin Suetens, Ginette Myle, Patrick Hoskens, Frank Verthé, gilberte renders, Anne Nenquin, leslie vander ginst, Monique Loos, Etienne Scheerlinck, Carine Goyvaerts, Rosita VANDERMEULEN, Miguel Martins, Tanja Van der Vekens, Kelthoum Bensaghir, Carlo Daniels, Vanessa Volonge, Anne-Marie Vriends, brigitte GAUBEEN, Maria Borremans, magdalena devocht, Flap (Daniel Vanhoecke), jacqueline Simons, Antoon Lambrecht, Dian Somers , Gaby Verhaegen, Marnix Falepin, paul-remy lemmens, Liliane De Smedt, Kristine Neefs, Alexandra Van Kelst, Hugo Naudts, Bert Florizoone, Anita Vandenbosch, Louisa Beckwé, Gilberte Everaert, Marie-Anne Liefferinckx, Christiane Van Muylem , Marie-Jeanne Pede, Leen Depooter, Dries Vandermeersch, Alice Geelissen, Harald Prasse, Veronique Luypaert, Jan Bakx, Linda Van Tulden , Antoinette Demeyere, gert storms, Katrien Callens, Hermine POOTERS, mike stoens, Roland Vankeirsbilck, Lut Uytterhoeven, Robin Koyen, Patrick Gobert, anne vander donckt, Els De Weerdt, Erik Struys, Kamiel De Trog, yo callebaut, HENRI DOLMANS, Hugo Van Cant, Manu Volckaert, Pieter Welvaert, Roger VAN DRIESSCHE, Danny Vanhouwe , Ingrid Van Eeckhoudt, Herman De Ley, Noëlla Vermassen, Tom Cools, Roger Pots, Tony Tillez, Sander Vandercruyssen, Ronny Driesmans, Marjan Anseeuw, Marie-Jeanne Juchtmans, Lieve Claus, Marc Alleyn, Alexandra Dreesman, Guido CROENEN, viona westra, Lisette Valkenborg, Freia DeBuck, greta fiers, Norbert Van Yperzeele, Lies De Gendt, Etienne Wils, Rosannne VAN BIGNOOT, roland herrebaut, Paul Goris, Daoud YOUNES, jaklien lammens, Liliane HEPS, Martin Goossens, ludo reuter, Bart Heijlen, Robert Bettens, Marie Thérèse Boels, Rob Kiekens, Bie VERBEKE, Ingrid De Cock, kathleen van boeckel, Erik Strieleman, Rien de Mey, fiori schoeters, Fred Braeckman, Inge De Poorter, Jan De Zutter, François Van Aelst, Cintha Van den Bulcke, Ria Van der Voort, BENNY MADALIJNS, Wilfried Paesschierssens, Roger Strijckers, Christine Vercauteren, Peter Van Puyvelde, Luc Mertens, Rudy Nuyens, Eric Van Hecke, Frank Aartsen, Serge Gillot, Tanja Windelen, Marianne Boere, Lea Van Regemorter, Luc Van Bruyssel, Hilde Lens , Filip Keulemans, Fanny Demets, Reinilde Steynen, Sabine Claeys, Jan Van Acker, Frank Decerf, Anne Aelvoet, Frank Teirlinck, Dany Vrydag, Hans Croon, LIEVEN VAN EEGHEM, Frans Van Goidsenhoven, Nancy Verschoren, Rita Van den Wyngaert, Ludo Horemans, Ella Neirinck, Sandra Plasschaert, Laura Bex, Herman Vansynghel, Kristof Calvo, Danko Hendrik, Ilse Maes, Catherine Lahaye, Katia Vermeersch, Eric Goemaes, Brigitte Borré, Tessa Vermeiren, annemie henkens, Fred Gesquiere , Mireille Van Acker, Kobe Sercu, Jan Cogge, vera servaes, Guy Van Coilie, Tania van der Bom, Thomas RYCKALTS, Monique Steyaert, Roger Mottard, Gérard Vermeiren, Monique Vercammen, Hilde Pauwels, Walter Sonck, Jef Van Grieken, Claude Nijs, François Breugelmans, Gwenny Cooman, Christophe Empsen, Hugo Joris, suzanne van well, Fredo Gevaert, marjan coeman, Jan Van Rossem, Rino Vleugels, Mieke Aerts, Martine Schockaert, Willem Elias, annemie d'heer, Mieke Deferme, Peter Coyles, Véronique Fromont, Herman Verspecht, Philippe A.Y. Seynaeve, tine dhollander, Jan Verhulst, Hendrik Everaert, Marie Chintinne, Else van Soest, Evelyne Schoeters, Jean-Paul Feys, Gitta Mathijs, jef van rompaey , Rene Jochems, philippe de rouck, Gustaaf Verspeelt, Sonia Verlinden, Maud Bekaert, Martine Doumen, Hermine Couvreur, Anja Van de Meerssche, Bernette Wostyn, Paul-Emile Holm, Pierre GILLEMAN, Julie Ker, Willem Mielants, Kinou Collin, Robert Boon, Peggy Romanus, Ginette Bauwens, Eva Verween, Adri Suykerbuyk, Karine Metens, corry vandenbroeke, Jordi Thoen, Geert Lernout, Tony Van Looy, Marcel van Bree, Alfons van Sand, Patrick Palmans, Saskia Oosterlynck, Paul Haenebalcke , Rosette Plattiau, René Vanhove, Marie-Josee Vander Bruggen, Celeste Uvyn, Christiane Van Espen, peter jonckheere, Frank Verheyleweghen, Karen Vandy, Kabir Kurvers, Daniëlle Glorie, Vanhove Gust, Jacky Vander Linden, Henk Van hellem, Leen Maras, Christophe Van Waerebeke, sabrina payen, Colin Janssen, Ellen Kimpe, Diana Vande Velde, Eric Min, Nora Mecibah, Hugo Moors, Philippe Persyn, charlotte Vantomme, Manu Robbroeckx, marc van camp, bart keymeulen, Diane Thys, Ronald Naegels, Marleen Lanneau, Noël Gybels, Liese De Clercq, Luk Vanmaele, Pierre Deseyn, Tony Coppens, Tom Coenye, Paul Catteeuw, robert vlaminck, Jan DIDDEN, Lie Bossaerts, Christian Van Kerckhove, Hortense Smits, pieter meurs, Nicole Schiettekatte , Anne Luyckx, Christine Braeckman , Anne Lambrechts, Peter Apers, Jan Van Lierde, Evy Huyghe, Jan Devos, marcel paesmans, dirk firquet, Raf Brouns, Geert Meersdom, wouter MATTHIJS, Bennie Amerijckx, Debby Hulshoff, Joris Mertens, Frieda Verhoeven, Nina Stappers, Hilde Joris, godelieve De Noos, Hilde van Soest, Guy Peeters, Lutgart Nijs, Philippe Deron, Christel Lambregs, Maya Geudens, Yves Maes, Gerda Smets, Christiaan Das, Veronique Verhaert, Paul Famaey, Joris Valcke, Johan Corthouts, Sara Moens, Paula HEYMANS,

 

Er zijn 5942 handtekeningen.

Teken de petitie!
 

Staat uw naam er nog niet tussen, klik dan zeker op de bevestigingslink in de e-mail die gestuurd wordt na het invullen van het formulier. Ontvangt u geen e-mail en staat deze niet in de spam of ongewenste e-mail folder, probeer het dan opnieuw met een ander e-mail adres.